Péče a údržba, Pokyny k výměně filtru, Výměna filtru – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 68

Advertising
background image

CZ-10

PÉČE A ÚDRŽBA

POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRU

Životnost fi ltru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a

umístění přístroje.

Přetrvávají-li prach nebo pachy, měli byste vyměnit fi ltr.

(Viz část „Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu“)

Pomůcka pro načasování výměny fi ltru

• Následující životnost fi ltru a doba výměny jsou založeny na základě kouření 5 cigaret den-

ně a snížení sběrného/deodorizačního výkonu o polovinu v porovnání s novým fi ltrem.

Je-li výrobek používán v podmínkách podstatně horších než je běžné používání v domác-

nosti, doporučujeme měnit fi ltr ještě častěji.

•Filtr Asi 2 rok po otevření

VÝMĚNA FILTRU

1

Prohlédněte si stránky CZ-6, 7

pro pokyny k instalaci fi ltru při

jeho výměně.

2

Vyplňte na štítku s datem počá-

teční datum používání fi ltru.

Nákup náhradního fi ltru konzultujte se svým prodejcem.

Likvidace fi ltru

Vybraný fi ltr zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.
Materiály fi ltru:

•Filtr: polypropylen

•Rám: polyester

•Deodorizér: aktivní uhlí

Sběr prachu /

dezodorizační fi ltr

Náhradní fi ltr

Model: FZ-Y30SFE

•Sběr prachu / dezodorizační fi ltr : 1 jednotka

Štítek s datem

Advertising