Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 59

Advertising
background image

Č

ESKY

CZ-1

ČESKY

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzdu-

chu od společnosti SHARP. Přečtěte si, pro-

sím, pozorně tento návod kvůli informacím o

správném používání. Před použitím tohoto

výrobku si prosím přečtěte část: „Důležité

bezpečnostní pokyny“.

Po přečtení tento návod uschovejte na dostup-

ném místě, abyste do něj mohli nahlédnout i v

budoucnu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

....

CZ-2

• VÝSTRAHA ...............................................

CZ-2

• UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ

SE K PROVOZU .......................................

CZ-3

• POKYNY K INSTALACI ............................

CZ-3

• SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU ..........

CZ-3

NÁZVY ČÁSTÍ

...........................................

CZ-4

• DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY ..................

CZ-4

• ILUSTRAČNÍ DIAGRAM ...........................

CZ-4

• OBSAHUJE ...............................................

CZ-5

• ZADNÍ ČÁST .............................................

CZ-5

PŘÍPRAVA

.................................................

CZ-6

• INSTALACE FILTRU .................................

CZ-6

PROVOZ

.....................................................

CZ-8

• PROVOZ HLAVNÍ JEDNOTKY .................

CZ-8

PÉČE A ÚDRŽBA

.....................................

CZ-9

• ZADNÍ PANEL ...........................................

CZ-9

• JEDNOTKA ...............................................

CZ-9

• POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRU ................

CZ-10

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

.............................

CZ-11

TECHNICKÉ ÚDAJE

..............................

CZ-12

OBSAH

FUNKCE

Technologie Plasmacluster používá
plazmový výboj k produkci a uvolňo-
vání stejných pozitivních a negativ-
ních ionů jako jsou ty, které se nachá-
zí v přírodě („iony Plasmacluster“).
Toto je unikátní technologie čistě-
ní vzduchu od společnosti SHARP
CORPORATION na rozložení a deak-
tivaci potenciálních alergenů, jako
jsou fekální látky nebo těla vzducho-
vých roztočů*

1

, virů*

2

, plísní a bakte-

rií*

3

rozptýlených ve vzduchu a byla

otestována nezávislými organizacemi
v Japonsku, ale i v zámoří.
Je-li ve vzduchu vysoká koncentrace
ionů Plasmacluster, odstraní se pach
cigaretového kouře zachyceného v
záclonách nebo pohovkách asi za 80
minut*

4

, a když zavěsíte oblečení na

místo vystavené přímému působení
přístroje generujícího iony Plasmac-
luster, pach potu se za jednu noc (asi
6 hodin) sníží na téměř nepatrnou
úroveň.

Technologie „Plasmacluster“

*

1

Graduate School of Advanced Sciences

of Matter, Hiroshima University, Japonsko

Měření účinku na potenciální alergeny
vzduchových roztočů v (13 m²)

*

2

Retroscreen Virology, Ltd., London, UK

Měření množství vírů odstraněných ze
vzduchu v krabici s objemem 1 m³

*

3

Ishikawa Health Service Association,

Japonsko

Měření plísní a bakterií ve vzduchu se
vzorkem vzduchu (13 m²)

*

4

Japan Spinners Inspecting Foundati-

on, Japonsko

Odhad

dezodorizačního efektu na

pachové částečky v oblečení

Advertising