Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 65

Advertising
background image

Č

ESKY

Dejte opět zadní panel na hlavní jednotku.

CZ-7

2

3

Zatlačte, dokud nezapadne s cvaknutím na své místo.

Vyplňte na štítku s datem počáteční datum používání.

Štítek s datem

Datum použijte jako pomůcku k zjištění, kdy byste měli vyměnit fi ltr.

Advertising