Bediening, Bediening van het hoofdtoestel – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 52

Advertising
background image

Fan Speed Indicator Lights

Plasmacluster Indicator Light

POWER ON/OFF Button

MODE Button

Plasmacluster Ion ON/OFF

Button

BEDIENING

BEDIENING VAN HET HOOFDTOESTEL

N-8

AAN/UIT-knop

• Indrukken om de luchtreiniger in te schakelen (korte

piep) en uit te schakelen (lange piep).

• Plasmacluster indicator en ventilatorsnelheidindicator

aan-/uitschakelen.

• Tenzij het netsnoer uit het stopcontact is geweest, start

de luchtreiniger in dezelfde modus als de vorige keer

dat deze was ingeschakeld.

MODE knop

Plasmacluster Ion AAN/UIT-knop

• Druk op de MODE knop om de gewenste ventilatorsnelheid

te selecteren. De indicator toont de huidige geselecteerde

ventilatorsnelheid.

• De bedieningsmodus kan als volgt worden ingesteld.

Druk op de Plasmacluster Ion AAN/UIT-knop om het

programma Plasmacluster Ion AAN en UIT te zetten.

Wanneer Plasmacluster AAN is, wordt de Plasmacluster

Ion Indicator ingeschakeld. (blauw)

LAGE snelheid

De luchtreiniger werkt

geruisloos met een

minimale inname van lucht.

MATIGE snelheid

De luchtreiniger werkt

met de ventilator op

matige snelheid.

MAXIMALE

snelheid

De luchtreiniger werkt met

de ventilator op maximale

snelheid.

Ventilatorsnelheidindicators
Plasmacluster Ion AAN/UIT

indicator

AAN/UIT-knop

MODE knop

Plasmacluster Ion AAN/UIT-

knop

Advertising