Názvy častí, Displej hlavnej jednotky ilustračný diagram – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 76

Advertising
background image

SK-4

NÁZVY ČASTÍ

Vypínač

Tlačidlo zap./vyp. ióny Plasmacluster

Tlačidlo MODE (REŽIM)

Kontrolky indikátora rýchlosti ventilátora

Kontrolka indikátora zap./

vyp. iónov Plasmacluster

Držadlo

Hlavná jednotka

DISPLEJ HLAVNEJ JEDNOTKY

ILUSTRAČNÝ DIAGRAM

Advertising