Problemen oplossen – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 55

Advertising
background image

NEDERLANDS

N-11

Lees de onderstaande tabel voordat u contact opneemt met een reparateur. Een probleem duidt niet

altijd op een defect.

PROBLEEM

OPLOSSING (geen defect)

Geuren en rook worden niet

verwijderd.

• Reinig of vervang de fi lters als ze erg vuil lijken. (Zie pagina’s

N-10)

Er komt een kloppend of tikkend

geluid uit de luchtreiniger.

• Wanneer de luchtreiniger plasmacluster ionen produceert, kan

er een zacht kloppend of tikkend geluid hoorbaar zijn.

De uitgestoten lucht heeft een

geur.

• Controleer of de fi lters erg vuil zijn.
Vervang het fi lter.
• Plasmacluster luchtreinigers geven een zeer kleine hoeveelheid

ozon af die de geur kunnen veroorzaken. Deze ozonemissies
liggen ruim beneden de toegestane waarden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Advertising