Řešení problémů – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 69

Advertising
background image

Č

ESKY

CZ-11

Před zavoláním kvůli opravě si prosím projděte níže uvedený seznam, jelikož problémem nemusí být

porucha přístroje

.

SYMPTOM

NÁPRAVA (není závada)

Pachy a kouř se neodstraňují.

• Zdá-li se vám fi ltr velmi špinavý, vyčistěte ho nebo ho vyměňte.
(Viz strany CZ-10)

Z přístroje je slyšet klepání nebo

tikot.

• Když přístroj generuje iony, může být z něj slyšet klepání nebo

tikot.

Vypouštěný vzduch zapáchá.

• Zkontrolujte, není-li fi ltr silně znečištěn.
Vyměňte fi ltr.
• Čističky vzduchu Plasmacluster emitují stopové množství ozo-

nu, který může působit zápach. Tyto emise ozonu jsou o mnoho
nižší než hodnoty ozonu udávané v bezpečnostních limitech.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Advertising