Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 77

Advertising
background image

SLOVENSKY

SK-5

(Tvar zástrčky závisí od krajiny.)

Zadný panel

Držadlo

Uško

Štítok s datumom

Odvod vzduchu

Prívod vzduchu

Napájací kábel

Zástrčka

Filter

(Zber prachu /

deodorizačný fi lter)

OBSAHUJE

• Návod na použitie

ZADNÁ ČASŤ

Advertising