Příprava, Instalace filtru – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 64

Advertising
background image

PŘÍPRAVA

CZ-6

Nezapomeňte vyjmout zástrčku z elektrické zásuvky.

K udržení kvality fi ltru je instalován v hlavní jednotce a zabalen v umělohmotném sáčku.

Nezapomeňte před prvním použitím přístroje vyjmout fi ltr z umělohmotného sáčku.

Vyjmutí

fi ltru

Odstraňte zadní panel.

Zatáhněte za ouško v horní části zadního

panelu.

Instalace fi ltru

INSTALACE FILTRU

Odstraňte fi ltr z umělohmotného

sáčku.

Neinstalujte fi ltr v opačném směru, jinak stroj nebude pracovat správně.

Vložte fi ltr do hlavní jednotky.

1

2

2

1

1

Ouško

Advertising