Belangrijke veiligheidsvoorschrifte, Voorzorgsmaatregelen voor gebruik, Richtlijnen voor installatie – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 47: Richtlijnen voor gebruik van de filters

Advertising
background image

NEDERLANDS

N-3

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

• Blokkeer de luchtinlaat en/of luchtuitlaat niet.
• Gebruik de luchtreiniger niet in de buurt van of boven hete voorwerpen, zoals een kachel of oven,

noch op plaatsen waar hij aan stoom kan worden blootgesteld.

• Niet het leggen van de eenheid wanneer gebruikt.
• Houd altijd de handgrepen aan beide zijden van de luchtreiniger vast, wanneer u deze

verplaatst.

Door het achterpaneel vast te pakken tijdens het dragen, kan dit losraken waardoor de luchtreini-

ger op de grond valt en beschadigt.

• Gebruik de luchtreiniger niet zonder het fi lter.
• Het fi lter kan niet worden gewassen of opnieuw worden gebruikt.
Het fi lter gaat er niet beter door werken, en bovendien veroorzaakt het een risico op elektrische

schokken en slecht functioneren.

• Reinig de buitenkant alleen met behulp van een zachte doek.
Anders kan de behuizing barsten of worden beschadigd.
Bovendien kunnen de sensoren defect raken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTE

RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE

• Plaats bij het gebruik van de luchtreiniger deze op een afstand van ten minste 2 m tot de

apparatuur die gebruik maakt van elektrische golven zoals televisies, radio’s of automatisch

gesynchroniseerde klokken.

• Vermijd plaatsen waar gordijnen etc. in aanraking kunnen komen met de luchtinlaat of

-uitlaat.

Gordijnen etc. kunnen vuil worden of de luchtreiniger kan defect raken.
• Vermijd het gebruik op plaatsen waar de luchtreiniger wordt blootgesteld aan condens door

grote temperatuurschommelingen.

(Zet, als het onvermijdelijk is, de luchtreiniger 1 uur rechtop voordat deze wordt ingeschakeld.)
(Gebruik onder goede omstandigheden bij een kamertemperatuur tussen 0 en 35°C.)
• Plaats de luchtreiniger op een egale en stabiele ondergrond en zorg dat een goede

luchtcirculatie mogelijk is.

Wanneer de luchtreiniger op een dik tapijt of vloerkleed staat, kan het toestel een beetje gaan

trillen.

• Installeer niet op plaatsen waar roet kan voorkomen, zoals in keukens, etc.
Anders kan de buitenkant van de luchtreiniger barsten.
• Houd een afstand van ongeveer 60 cm tot de muur.
De muur direct achter de luchtuitlaat kan na verloop van tijd vuil worden. Wanneer de luchtreiniger

gedurende langere tijd op dezelfde plaats wordt gebruikt, bescherm dan de muur tegen vuil met

behulp van een acrylplaat e.d. om te voorkomen dat de muur vuil wordt. Reinig daarnaast de muur

regelmatig.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN DE FILTERS

• Volg de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies voor het op de juiste wijze behandelen en

reinigen van de fi lters.

Gebruik

alleen

fi lters die zijn ontworpen voor dit product.

Advertising