Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 57

Advertising
background image

NEDERLANDS

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere
huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden
ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning
en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de
lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*.

In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos
bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten

voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u
deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het
afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële
negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die
anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten
voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt.
Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van

www.swico.ch

or www.sens.ch.

B

. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de
terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de
terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden)
kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten
voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten
voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Let op: Uw product is van dit
merkteken voorzien. Dit
betekent dat afgedankte
elektrische en elektronische
apparatuur niet samen met
het normale huisafval
mogen worden weggegooid.
Er bestaat een afzonderlijk
inzamelingssysteem voor
deze producten.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

NL

Advertising