Důležité bezpečnostní pokyny, Upozornění vztahující se k provozu, Pokyny k instalaci – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 61: Směrnice týkající se filtru

Advertising
background image

Č

ESKY

CZ-3

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

• Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace.
• Nepoužívejte přístroj u ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani

tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou.

• Během provozu přístroj nepokládejte.
• Při přenášení přístroje jej vždy držte pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
Držením zadního panelu během přenášení přístroje byste mohli způsobit jeho demontáž, spadnutí

přístroje a mohli byste se tak poranit.

• Neuvádějte přístroj do chodu bez fi ltru.
• Neumývejte ani opětovně nepoužívejte fi ltr.
Nejenom, že tím nezlepšíte výkon fi ltru, ale můžete tak způsobit úraz elektrickým proudem nebo

poruchu.

• Zevnějšek čistěte jen jemným hadříkem.
Mohli byste jimi poškodit povrch přístroje nebo by mohl prasknout.
Taky by vlivem toho nemusely senzory pracovat správně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POKYNY K INSTALACI

• Během provozu přístroje jej položte nejméně 2 m od zařízení využívajících elektrické vlny,

jako jsou například televizory, rádia nebo vlnové hodiny.

• Vyhněte se místům, na kterých se mohou dostat do kontaktu s přívodem nebo vývodem

vzduchu ventilace záclony a pod.

Záclony apod. se mohou zašpinit nebo se může vyskytnout porucha.
• Vyhněte se místům, kde bude přístroj vystaven kondenzaci vlivem velkých teplotních změn.
(Nedá-li se tomu zabránit, nechte přístroj před jeho zapnutím asi jednu hodinu stát.)
(Používejte ve vhodných podmínkách mezi 0 a 35˚C v místnosti.)
• Umístěte na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu.
Když

přístroj umístíte na oblast s hrubou kobercovou plochou, může mírně vibrovat.

• Přístroj neinstalujte, pokud existuje riziko zanesení sazemi, jako např. v kuchyni a pod.
Mohl by tím prasknout povrch přístroje..
• Dodržujte odstup od stěny asi 60 cm.
Časem se může stěna, která je za výfukem ventilace, zašpinit. Pokud tento přístroj používáte del-

ší dobu na tom samém místě, použijte vinylovou pokrývku nebo něco podobného, aby se stěna

nezašpinila. Kromě toho stěnu pravidelně čistěte.

SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU

• Postupujte podle pokynů v tomto návodu, abyste se správně starali o fi ltry a abyste je dobře udržovali.
Používejte

pouze

fi ltry určeny k použití s tímto přístrojem.

Advertising