Важливі інструкції з безпеки, Попередження, які стосуються функціонування, Методичні вказівки з установки – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 103: Інструкції з обслуговування фільтрів

Advertising
background image

УКРАЇНСЬКА

UA-3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

• НЕ блокуйте отвір для впуску повітря та/або отвір для випуску повітря.
• НЕ використовуйте прилад біля або на гарячих об’єктах, таких як печі або повітронагрівачі,

або в місцях, де прилад може контактувати з паром.

• Не кладіть прилад униз під час використання.
• Завжди тримайте ручки по обидві сторони приладу, коли переміщуєте його.
Тримання приладу за задню панель під час перенесення може спричинити роз’єднання час-

тин приладу, і таким чином одна з частин відпаде, спричинивши тілесне ушкодження.

• Не використовуйте прилад без фільтру.
• Не мийте та не використовуйте знову фільтр.
Це не тільки не покращує роботу фільтру, але й може стати причиною ураження електрич-

ним струмом або пошкодження обладнання.

• Протирайте корпус тільки м’якою тканиною.
Поверхня приладу може бути пошкоджена або тріснути.
Окрім цього, як результат, датчики можуть бути пошкоджені.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ

• Під час функціонування приладу, будь ласка, встановіть прилад не менш ніж на 2 м

від обладнання, що виробляє електричні хвилі, такі як телевізори, радіоприймачі або

електричні годинники.

• Уникайте роботи приладу у місцях, де шторки, і т.п., моуть контактувати з отвором для

забору та випуску повітря.

Шторки можуть забруднитись, або можуть виникнути несправності обладнання.
• Уникайте місць, де прилад можу бути підверений конденсації, через різку зміну темпе-

ратури.

(Якщо цьому не можна запобігти, будь ласка, потримайте прилад вимкненим з 1 годину.)
(Використовуйте прилад у належних умовах при температурі між 0 та 35˚C у кімнаті.)
• Встановлюйте на стійку поверхню у приміщеннях з достатньою циркуляцією повітря.
У разі встановлення приладу на коврові покриття, прилад може незначною мірою вібрувати.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де можлива кіптява, наприклад кухні, і т.п.
Як результат, може тріснути поверхня приладу.
• Залиште приблизно 60 см відстані від приладу до стіни.
Стіна, яка знаходиться одразу за отвором виходу повітря, з часом може забруднитись. Вико-

ристовуючи прилад довгий час у тому самому місці, використовуйте вініловий щіт, і т.п., щоб

попередити забруднення стіни. Крім того, періодично чистіть стіну.

ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЛЬТРІВ

• Слідуйте інструкціям цього керівництва для правильного догляду та обслуговування фільтрів.
Використовуйте фільтри, розроблені тільки для цієї моделі.

Advertising