Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 113

Advertising
background image

A. Інформація для користувачів (приватні домашні господарства) про

усування відходів

1. У державах Європейського Союзу

Увага: Якщо Ви хочете усунути цей пристрій, не використовуйте для цього звичайних контейне-
рів для сміття!

Непридатне електронне обладнання слід усувати окремо, згідно з вимогами правил утилізації
сміття, рекуперації, рециклінгу використаного електричного та електронного обладнання.

Після введення в життя євросоюзних регулювань у країнах, що є членами Європейського Союзу,
приватні домашні господарства на території Євросоюзу можуть безкоштовно* повертати ви-
користане електричне і електронне обладнання до визначених пунктів збору відходів. У деяких
країнах* можна безкоштовно повернути старий продукт до пунктів продажу, за умови, що Ви
купите схожий новий продукт.

*) З метою отримання подальшої інформації на цю тему слід звернутись до представників місце-
вої влади.

Якщо у використаному електронному або електричному обладнанні є батарейки або акумулято-
ри, слід їх утилізувати окремо, згідно з відповідними правилами.

Правильна ліквідація цього продукту запевняє відповідну утилізацію, рекуперацію, рециклінг і
таким чином запобігає потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей. Не-
гативні наслідки могла б мати неправильна обробка відходів.

2. Держави з-поза зони Європейського Союзу

Якщо Ви хочете позбутись продукту, слід зв’язатись з представниками місцевої влади задля
отримання необхідної інформації про правильні методи усування продуктів.

B. Інформація для бізнесових користувачів про усування відходів

1. У державах Європейського Союзу

У випадку, коли Ви використовуєте продукт у комерційних цілях і плануєте його ліквідувати: Слід
зв’язатись з представником фірми SHARP, який Вас поінформує про можливості повернення
пристрою. Можливо, Вам треба буде покрити кошти повернення і рециклінгу продукту. Продукти
невеликих розмірів (і в малій кількості) можна повернути до місцевих пунктів збору відходів.

2. Держави з-поза зони Європейського Союзу

Якщо Ви хочете позбутись продукту, слід зв’язатись з представниками місцевої влади задля
отримання необхідної інформації про правильні методи усування продуктів.

LC-32DH57E_CZ.indd 31

2009/04/24 17:39:39

Увага: Ваш продукт має
символ. Цей символ
означає, що викорис-
тане електронне або
електричне обладнан-
ня не слід викидати
разом з нормальними
домашніми відходами.
Є спеціальна система
збору цих продуктів.

Advertising