Poznámka – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 72

Advertising
background image

Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej

novej čističky vzduchu

Niektoré pachy absorbované filtrom sa môžu rozložiť, vylúčiť cez odvod

vzduchu a spôsobiť ďalšie pachy. V závislosti od prostredia, v ktorom sa

prístroj používa, najmä keď sa výrobok používa v prostrediach podstatne

horších ako je bežné používanie v domácnosti, môžu byť tieto pachy v krát-

kom čase intenzívnejšie ako sa očakáva.

V takom prípade odporúčame nákup voliteľného náhradného fi ltra.

POZNÁMKA

• Čistička vzduchu je navrhnutá tak, aby odstraňovala prach a pachy rozptýlené vo vzduchu, ale

nie škodlivé plyny (napríklad oxid uhoľnatý obsiahnutý v cigaretovom dyme). Ak sa zdroj zápachu

stále nachádza v miestnosti, čistička vzduchu nemôže pach odstrániť úplne (napríklad pachy zo

stavebných materiálov a pachy zvierat).

• Keď fajčíte, odporúčame vám na chvíľu trochu otvoriť okno, aby ste zabezpečili ventiláciu.

Zber prachu /

deodorizačný fi lter

peľ, prach, čiastočky cigaretového

dymu, pach zvierat

pach cigaretového dymu, pach v

domácnosti (záchod / odpadky /

zviera, a pod.)

Prvky odstránené fi ltrom

Prach

Pach

Advertising