Technické údaje – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 70

Advertising
background image

CZ-12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model
Napájení
Nastavení rychlosti ventilátoru
Jmenovitý výkon
Rychlost ventilátoru
Doporučovaná velikost místnosti

Typ fi ltru
Délka kabelu
Rozměry
Hmotnost

Rychlost
ventilátoru

~21 m

2 *1

~13 m

2 *2

Sběr prachu (HEPA fi ltr

*3

) / dezodorizační fi ltr

2,0 m

356 mm (Š) x 180 mm (H) x 510 mm (V)

5,0 kg

MAX

49 W

180 m

3

/hodinu

STŘED.

32 W

120 m

3

/hodinu

NIŽŠÍ

23 W

60 m

3

/hodinu

FU-Y30EU

220 – 240 V 50/60 Hz

Doporučovaná velikost místnosti pro velmi husté iony Plasmacluster

*

1

*

2

Velikost místnosti, která je vhodná k provozu přístroje s maximální rychlostí ventilátoru.

•Označuje prostor, ve kterém se může do 30 minut odstranit určité množství prachových částic (JEM1467).

Velikost místnosti, ve středu které se dá na kubický centimetr naměřit 7000 ionů (ve výšce přibliž-

ně 1,2 metru od země), když je výrobek umístěn vedle zdi a běží na maximální výkon.

Spotřeba energie

v pohotovostním

režimu

Aby mohly být během toho, kdy je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuv-

ky, obsluhovány elektrické obvody, spotřebuje tento výrobek asi 1,0 W energie

v pohotovostním režimu.

Nepoužíváte-li přístroj, odpojte pro šetření energie napájecí kabel.

*3 Třída HEPA fi ltru podle EN 1822 je H10.

Advertising