Функціонування, Робота головного блоку – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 108

Advertising
background image

Fan Speed Indicator Lights

Plasmacluster Indicator Light

POWER ON/OFF Button

MODE Button

Plasmacluster Ion ON/OFF

Button

ФУНКЦІОНУВАННЯ

РОБОТА ГОЛОВНОГО БЛОКУ

UA-8

Кнопка ЖИВЛЕННЯ УВМ/ВИМК

• Натисніть на кнопку початок роботи (короткий гудок)

та кінець роботи (довгий гудок)

• Індикатор Plasmacluster та Швидкості вентилятору

увімкнути/вимкнути.

• Доки шнур живлення не було від’єднано від розетки,

функціонування приладу почнеться у режимі, у яко-

му функціонував прилад попередньо.

Кнопка РЕЖИМУ

Кнопка Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК

• Натисніть Кнопку Режиму щоб вибрати бажану швид-

кість вентилятору. Індикатор покаже швидкість вен-

тилятору, обрану на даний момент.

• Режим функціонування може бути увімкнений, як по-

казано нижче.

Натисніть кнопку Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК,

щоб увімкнути чи вимкнути режим іонізації.

Коли Режим Plasmacluster Увімкнено, Індикатор

Plasmacluster Іонів увімкнеться. (блакитний)

Робота НИЗ

Прилад буде працювати у

спокійному режимі з міні-

мальним забором повітря.

Робота СЕРЕДН

Прилад буде працювати

з СЕРЕДНЬОЮ швид-

кістю вентилятору.

Робота МАКС

Прилад буде працюва-

ти з МАКСИМАЛЬНОЮ

швидкістю вентилятору.

Кнопка РЕЖИМУ

Кнопка Plasmacluster Іони

УВМ/ВИМК

Кнопка ЖИВЛЕННЯ УВМ/

ВИМК

Індикатор Plasmacluster Іонів

Індикатор Швидкості Вентилятору

Advertising