Názvy částí, Displej hlavní jednotky ilustrační diagram – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 62

Advertising
background image

CZ-4

NÁZVY ČÁSTÍ

Vypínač

Tlačítko zap./vyp. iony Plasmacluster

Tlačítko MODE

Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru

Kontrolka indikátoru zap./

vyp. ionů Plasmacluster

Držadlo

Hlavní jednotka

DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY

ILUSTRAČNÍ DIAGRAM

Advertising