Poznámka – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 58

Advertising
background image

Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové

čističky vzduchu

Některé pachy absorbovány fi ltrem se mohou rozložit, vyloučit přes odvod

vzduchu a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se pří-

stroj používá, především když se výrobek používá v prostředích podstatně

horších než je běžné používání v domácnosti, mohou být tyto pachy v krát-

kém čase intenzivnější než by se očekávalo.

V takovém případě doporučujeme nákup volitelného náhradního fi ltru.

POZNÁMKA

• Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy rozptýlené ve vzduchu, ale ne

škodlivé plyny (například oxid uhelnatý obsažený v cigaretovém kouři). Nachází-li se zdroj zápa-

chu stále v místnosti, čistička vzduchu nemůže pach odstranit úplně (například pachy ze staveb-

ných materiálů a pachy zvířat).

• Když kouříte, doporučujeme vám na chvíli trochu otevřít okno, abyste zabezpečili ventilaci.

Sběr prachu / dezodori-

zační fi ltr

pyl, prach, částečky cigaretového

kouře, pach zvířat

pach cigaretového kouře, pach v

domácnosti (záchod / odpadky / zvíře,

apod.)

Prvky odstraněné fi ltrem

Prach

Pach

Advertising