Starostlivosť a údržba, Zadný panel, Jednotka – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 81

Advertising
background image

SLOVENSKY

SK-9

Pomocou príslušenstva k vysávaču ale-

bo podobného nástroja jemne odstráňte

prach zo zadného panelu.

ZADNÝ PANEL

Na udržanie optimálneho výkonu tejto čističky vzduchu musíte prístroj pravidelne čistiť (vrátane fi ltra).

Pri čistení prístroja ho nezabudnite odpojiť z elektrickej zásuvky a so zástrčkou nikdy nenará-

bajte mokrými rukami. Inak môže dôjsť k elektrickému skratu a/alebo poraneniu osoby.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Keď je na zadnom paneli ťažko odstrániteľná nečistota

Keď je na zadnom paneli ťažko odstrániteľná nečisto-

ta, namočte zadný panel do vody s kuchynským čistia-

cim prostriedkom (pribl. 10 min.).

Pri umývaní sa vyhnite drsnejšiemu kefovaniu zadné-

ho panelu.

Opakovane opláchnite zadný panel čistou vodou, aby

ste odstránili zvyšky roztoku.

Nechajte filter vysušiť, aby sa odstránila prebytočná

voda.

JEDNOTKA

Aby ste na prístroji zabránili výskytu špiny alebo škvŕn, čistite ho podľa potreby. Ak škvrny

necháte tak, môže byť ich odstránenie v budúcnosti náročné.

Vytrite suchou jemnou handričkou.

Pri ťažko odstrániteľných škvrnách alebo špine použite jemnú handričku namočenú v teplej vode.

Nepoužívajte prchavé látky

Benzén, riedilo, leštiaci prášok a pod. môžu poškodiť povrch.

Nepoužívajte čistiace prostriedky

Prísady čistiacich prostriedkov môžu poškodiť prístroj.

Zadný panel

Zadný panel

1
2
3

Údržbový

cyklus

Vždy, keď sa na prístroji nahromadí

prach alebo každé 2 mesiace

Údržbový cyklus

Vždy, keď sa na prístroji nahromadí prach alebo každý 1 mesiac

Advertising