Виявлення несправностей – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 111

Advertising
background image

УКРАЇНСЬКА

UA-11

Перед тим як телефонувати до сервісного центру, будь ласка, розгляньте нижче технологічну

карту, тому що проблема може виникнути не з приводу несправності приладу

.

ПРОБЛЕМА

УСУНЕННЯ (проблема не є пошкодженням приладу)

Запахи та дим не видаляються.

• Почистіть або замініть фільтри, якщо вони здаються сильно

забруднені.

(Зверніться до UA-10)

З приладу лунають цокаючі

або клацаючі звуки.

• Цокаючі або клацаючі звуки можуть чутися коли прилад ге-

нерує іони.

Повітря, що виходить має запах.

• Перевірте, чи не забруднилися фільтри.
Замініть фільтр.
• Очисники Повітря Plasmacluster можуть виділяти незначну

кількість озону, який може виробляти запах. Ці виділення
озону є допустимими безпечними нормами.

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Advertising