Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 23

Advertising
background image

22

● Telefonní kabel

Připojte telefonní kabel s feritovým jádrem k telekomunikačnímu portu zařízení. (Připojte modulární konektor na koncovke
telefonního kabelu s feritovým jádrem k telekomunikačnímu portu.)
Dále připojte telefonní kabel s ferritovým jádrem k portu pro připojení telefonu. (Připojte modulární zástrčku na konci
telefonního kabelu vybaveného feritovým jádrem k portu pro připojení telefonu.)
Není-li feritové jádro připevněno ke kabelu, může dojít k selhání příjmu rádiových vln pro rádio a televizi. Pro připojení
feritového jádra postupujte podle pokynů níže.

Protáhněte kabel feritovým jádrem.
Ujistěte se, že kabel není feritovým jádrem přiskřípnutý.
Umístěte feritové jádro 20 mm (+/-5 mm) od konektoru.

● Hostitelská USB stanice

Zařízení USB (paměť, ověřování, rozbočovač apod.) připojujte přímo k hostitelskému zařízení USB. Pokud používáte
prodlužovací kabel, může docházet k elektromagnetické interferenci.

■ Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace

V této části jsou uvedeny informace o regulačních předpisech týkajících se koncových zařízení pro telekomunikace, jako je
např. fax.

● Speciální upozornění pro uživatele

- Pro Evropu
Faxový přístroj byl schválen podle rozhodnutí Rady 1999/5/ES pro připojení jedním konektorem k veřejné telefonní síti
PSTN (public switched telephone network) v rámci Evropy. Nicméně vzhledem k odlišnostem mezi jednotlivými sítěmi
PSTN provozovanými v různých zemích, toto schválení samo o sobě nepředstavuje bezpodmínečné ujištění o uspokojivém
provozu v každém připojovacím bodu k síti PSTN.
V případě problémů se nejprve obraťte na dodavatele vašeho zařízení.

■ Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

(A6F7-9575-01J)

Advertising
This manual is related to the following products: