Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 44

Advertising
background image

43

● Elektromagnetisk störning

Denna enhet måste användas med en skärmad gränssnittskabel.
Att använda oskärmade kablar leder sannolikt till att radiokommunikation störs och är förbjudet enligt bestämmelserna i
CISPR 22 och lokala bestämmelser.

● Utbytbara litiumbatterier används i produkterna

VARNING:
RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FELAKTIG TYP. KASSERA ANVÄNDA
BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA I ANVÄNDARHANDBOKEN.

● Endast för EU-länder

Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet (2011/65/EU).

● Telefonkabel

Anslut en telefonkabel med ferritkärna till denna maskins telekommunikationsport. (Anslut den modulär kontakten på
telefonkabelns ände med ferritkärna till telekommunikationsporten.)
Dessutom ska du ansluta en telefonkabel med en ferritkärna till porten där en telefon ska anslutas. (Anslut modularjacket på
den ände av telefonkabeln som har ferritkärnan till porten där en telefon ska anslutas.)
Om du inte fäster någon ferritkärna på kabeln kan det uppstå fel i radiovågsmottagningen för radio- och tv-apparater. Följ
nedanstående anvisningar för att fästa en ferritkärna.

Slå en ögla på kabeln genom ferritkärnan en gång.
Se till att kabeln inte kläms av ferritkärnan.
Fäst ferritkärnan 20 mm (+/−5 mm) från kontakten.

● USB-värd

Anslut USB-enheter (minne, autentisering, hubb m.m.) direkt till USB-värden. Om en förlängningskabel används kan
elektromagnetisk störning inträffa.

■ Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation

Detta avsnitt innehåller information om bestämmelser för produkter som innehåller terminalutrustning för telekommunikation
som fax.

Särskild anmärkning

- För Europa
Faksimilen är godkänd enligt rådets beslut (1999/5/EG) för paneuropeisk enkabelanslutning till PSTN (allmänt
växeltelefonnätverk). På grund av skillnader mellan enskilda PSTN i olika länder innebär dock inte godkännandet
automatiskt en ovillkorlig försäkran om att alla nätverkskabelanslutningar med PSTN fungerar överallt.
Vid problem riktas frågor i första hand till utrustningsleverantören.

■ Förordningar för trådlösa produkter

Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

(A6F7-9575-01R)

Advertising
This manual is related to the following products: