Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 51

Advertising
background image

50

Suomi


Turvallisuustiedot

Tässä osassa on yksityiskohtaisia tietoja laitteen käytöstä ja ylläpidosta. Voit varmistaa tulostimen parhaan suorituskyvyn
seuraamalla näitä ohjeita. Lue seuraava jakso ennen tulostimen yhdistämistä verkkovirtaan. Siinä on tärkeää tietoa
käyttöturvallisuudesta ja laiteongelmien välttämisestä. Säilytä tämä käyttöohje tulostimen lähellä tulevaa käyttöä varten.

Huomautus:

Jotkut tämän käyttöoppaan tiedot eivät ehkä koske tulostintasi.

Varoitusten ja huomautusten symbolit

Tässä käyttöohjeessa ja tulostimessa on symboleita, jotka auttavat ehkäisemään käyttäjän ja muiden henkilöiden sekä
omaisuuden vahingoittumista. Tarroilla ja symboleilla on seuraava merkitys:

VAROITUS

Jos tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

TÄRKEÄÄ

Jos tätä huomautusta ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

● Kuvakkeiden merkitys

Kolmio ilmaisee vaaraa, joka edellyttää varotoimia.

Tämä kuvake varoittaa mahdollisista palovammoista.

Vinoviiva ilmaisee kiellettyä toimenpidettä.

Tämä kuvake varoittaa laitteen purkamisesta.

Eheä ympyrä ilmaisee välttämätöntä toimenpidettä.

Tämä kuvake ilmaisee, että laitteen virtapistoke on irrotettava.

VAROITUS

Älä yritä tulostimen kuoria tai kansia. Joissakin tulostimissa on korkeajännitteisiä osia tai lasersäde,
jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai sokeutumisen.

Älä tee tulostimeen muutoksia. Muutoin voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitteen särkyminen. Jos
tulostimessa käytetään lasersädettä, se voi sokaista.

Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos sen mukana ei toimitettu virtajohtoa, käytä
vain käyttöohjeessa mainittua virtajohtoa ja -pistoketta. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara.

Yhdistä tämän tulostimen mukana toimitettu virtajohto vain tähän tulostimeen, ÄLÄ muihin tuotteisiin.
Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.

Käytä vain näiden ohjeiden mukaista virtalähdettä. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara.

Älä yhdistä laitetta muiden laitteiden virtalaitteisiin. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara.

Vältä jatkojohdon käyttämistä. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos jatkojohtoa
tarvitaan, ota yhteyttä tekniseen edustajaan.

Älä raaputa, hankaa, kuumenna, muuntele, väännä väkisin, vedä tai vahingoita virtajohtoa. Älä aseta
sen päälle painoa. Muuten on olemassa tulipalon tai laitteen särkymisen vaara. Jos virtajohdolle on
tapahtunut jotain edellä mainituista, sammuta laitteesta heti virta, irrota virtajohto ja soita tekniselle
edustajalle.

Käsittele virtajohtoa aina kuivin käsin sähköiskuvaaran takia.


VAROITUS

Työnnä pistoke virtapistorasian pohjaan asti. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.

Varmista, että tuote on maadoitettu. (Liitä virtajohto pistorasiaan, jossa on maadoitusliitin.) Muuten
seurauksena voi vuodon sattuessa olla tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta tulostimen päälle paperiliittimiä, muita pieniä metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita.
Tulostimeen joutunut neste ja metalliesineet voivat aiheutua tulipalon, sähköiskun tai laitteen
särkymisen. Jos tulostimeen joutuu nestettä, metallia tai vieraita esineitä, sammuta laitteesta heti virta,
irrota virtajohto ja soita tekniselle edustajalle.

Älä käytä syttyviä suihkeita, nesteitä tai kaasuja koneen sisällä tai lähellä. Älä puhdista koneen
sisäpuolta syttyvällä painekaasulla. Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Älä käytä tulostinta, jos se kuumenee huomattavasti tai pitää omituista ääntä tai jos siitä lähtee savua
tai epätavallista hajua. Sammuta tällöin laitteesta heti virta, irrota virtajohto ja soita tekniselle
edustajalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.

Älä käytä tulostinta, jos se on pudonnut tai sen kuori on vaurioitunut. Sammuta tällöin laitteesta heti
virta, irrota virtajohto ja soita tekniselle edustajalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara.

Älä hävitä väriainetta polttamalla. Kuuma väriaine voi levitä ympäristöön ja aiheuttaa palovammoja tai
muita vahinkoja.

Jos käytät implantoitua lääketieteellistä laitetta (sydämentahdistin tms.), älä vie kortinlukulaitetta
12 cm:ä lähemmäksi implanttia. Radioaallot voivat häiritä implantoidun lääketieteellisen laitteen, kuten
sydämentahdistimen, toimintaa.TÄRKEÄÄ

Älä altista tulostinta pölylle, noelle tai höyrylle. Älä aseta sitä lähelle keittiöallasta, kylpyammetta tai
ilmankostutinta. Muutoin voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitteen särkyminen.

Älä sijoita tulostinta epävakaalle jalustalle tai kallistuvalle pöydälle tai paikkaan, jossa esiintyy iskuja tai
tärinää. Muutoin tulostin voi kaatuessaan aiheuttaa vammoja tai särkyä.

Älä tuki tulostimen tuuletusaukkoja. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.

Kun tämä laite on asennettu, aseta se tukevalle alustalle. Tulostimen siirtyminen tai putoaminen
saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Tulostimen sisällä vallitseva kuumuus voi aiheuttaa palovammoja.
Kun avaat laitteen esimerkiksi paperitukosten poistamiseksi, älä koske pintoja, joissa on varoitus
kuumuudesta.

Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti käytettävissä. Muuten virtapistoketta ei saada irrotettua
hätätapauksessa.

Älä vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. Muutoin voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun
vaara.

Varmista, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi, jotta sen voi irrottaa nopeasti hätätilanteessa.

Advertising
This manual is related to the following products: