Figyelmeztetés – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 28

Advertising
background image

27

FIGYELMEZTETÉS

• Ne tárolja a festékező modulokat és az OPC dobmodult floppy lemez közelében, és figyelje meg, hogy

érzékeny-e a mágnesességre. Ez ugyanis a termék hibás működését okozhatja.

• Ne hagyja a festékező modult vagy dobmodult olyan helyen, ahol gyermekek könnyen

hozzáférhetnek. A festékpor lenyelése az egészségre káros hatással lehet.

• Ne próbálja erővel kinyitni a festékezéshez kapcsolódó részegységeket (festékező modulok, PC

dobmodulok, leképező egység vagy előhívó egységek). Ha festékpor szóródott ki a festéktartályból,
legyen különösen óvatos, nehogy belélegezze a festékport vagy az a bőrével érintkezzen.

• Ne használjon tűzött papírt, vezető papírt (például sztaniolpapírt vagy karbonpapírt) vagy kezelt,

hőérzékeny/tintasugaras nyomtatóba való papírt, mert ez tüzet okozhat.

• Ha festék került a bőrére vagy a ruhájára, alaposan mossa le vízzel és szappannal.
• Ha belélegezte a festéket, menjen friss levegőre, és bő vízzel, többször gargarizáljon. Amennyiben a

rosszullét tüneteit (pl. köhögés) észleli, forduljon orvoshoz.

• Ha festék került a szemébe, haladéktalanul öblítse ki a szemét folyóvíz alatt 15 percig. Irritáció esetén

forduljon orvoshoz.

• Ha lenyelte a festéket, öblítse ki a száját, majd igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén

forduljon orvoshoz.

• Mindig ügyeljen arra, hogy a nyomtató áthelyezésekor húzza ki a termék hálózati és egyéb

csatlakozóit. Ennek elmulasztása károsíthatja a hálózati tápkábelt vagy a többi kábelt, tüzet, áramütést
vagy meghibásodást okozhat.

• Amennyiben hosszabb idei nem fogja a nyomtatót használni, húzza ki a hálózati dugaszoló aljzatból

a csatlakozó dugót.

• A nyomtató áthelyezésekor mindig a kezelési útmutatóban vagy más dokumentumban megadott

helyen fogja meg a nyomtatót. Amennyiben a nyomtató, leesik akkor az komoly személyi sérülést
okozhat. A nyomtató is megsérülhet vagy meghibásodhat.

• Ezt a nyomtatót mindig jól szellőzött helyiségben kell használni. A nyomtató huzamosabb ideig,

rosszul szellőzött helyiségben történő használata egészségkárosodást okozhat. A helyiséget
szabályos időközökben szellőztetni kell.

• Évente legalább egyszer húzza ki a tápkábel csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, és tisztítsa meg

a csatlakozó dugó érintkezői közötti területet. Az érintkezők között felgyülemlő por tüzet okozhat.

A gép használata közben ne nézzen hosszabb ideig a lámpa fényébe. Ez a szem túlerőltetését
okozhatja.


Törvényes előírások

A biztonságos lézer

A nyomtatóban 3B osztályú lézerdióda került alkalmazásra. A dióda maximális teljesítménye 12 mW a működési
hullámhossza 650-670 nm.
A termék az IEC 60825-1: 2007 szerint Class 1 lézer osztályú eszközként van besorolva. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató
nem generál káros lézersugárzást. A lézersugár a védőburkolaton belülre korlátozott, veszélyes lézersugár nem juthat ki
a nyomtatóból amennyiben az ebben a könyvben található utasításoknak megfelelően használják.

Belső lézersugárzás

Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 19,8 μW a fényhenger dobegységnél.
Hullámhossz: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


FIGYELMEZTETÉS:
Az ebben az útmutatóban megadottaktól eltérő vezérlés, beállítás vagy teljesítmény használata veszélyes sugárzást
eredményezhet.

Európai felhasználóknak

Ez a termék megfelel a következő direktíváknak:
2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EK és 1999/5/EK
Ez a nyilatkozat az Európai Unió vagy EFTA területén érvényes.
Ezt a berendezést kizárólag árnyékolt interfész kábellel szabad használni. Nem árnyékolt interfész kábelek használata
minden valószínűség szerint rádió kommunikációs zavarokat okozna és ezért használatukat a 2004/108/EK tiltja.

Ózonkibocsátás

A nyomtató működése közben kis mennyiségű ózon keletkezik. Ez a mennyiség nem olyan nagy, hogy bárkit is
károsítana. Ennek ellenére ügyeljen arra, hogy az a helység, melyben a nyomtatót használja, jól szellőzött legyen,
Különösen akkor, ha nagymennyiségű anyagot nyomtat, vagy ha a gépet hosszú időn keresztül folyamatosan
használja.

Elektromágneses zavarás

Ezt a berendezést kizárólag árnyékolt interfész kábellel szabad használni.
A nem árnyékolt kábel használata lehet, hogy zavart okoz a rádiókommunikációban, és ez a CISPR 22 sz. törvény és
a helyi előírások értelmében nem engedélyezett.

● A termékekben használt cserélhető lítium elemek cseréje

VIGYÁZAT!
ROBBANÁSVESZÉLY HELYTELEN ELEM/AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN.
HASZNÁLT ELEMEKET/AKKUMULÁTOROKAT A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN ELŐÍRTAK SZERINT KELL
ÁRTALMATLANÍTANI.

● Csak EU-tagállamok számára

Ez a termék megfelel az RoHS (2011/65/EU) direktívának.

Advertising
This manual is related to the following products: