Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 38

Advertising
background image

37

● Telefoonkabel

Sluit een telefoonkabel met een ferrietkern aan op de telecommunicatiepoort van deze machine. (Steek de modulaire
stekkerbus aan het einde van de telefoonkabel met ferrietkern in de telecommunicatiepoort.)
Sluit bovendien een telefoonkabel met ferrietkern aan op de poort voor het aansluiten van een telefoon. (Sluit de modulaire
stekker op het uiteinde met ferrietkern van de telefoonkabel aan op de poort voor het aansluiten van een telefoon.)
Als er geen ferrietkern aan de kabel is bevestigd, kunnen storingen in de ontvangst van radiogolven optreden voor radio's
en televisies. Volg de onderstaande instructies om een ferrietkern te bevestigen.

Steek de kabel in een lus door de ferrietkern.
Controleer of de kabel niet wordt samengeknepen door de ferrietkern.
Bevestig de ferrietkern 20 mm (+/- 5 mm) verwijderd van de stekker.

● USB-poort

Sluit USB-apparaten (geheugen, verificatie, hub, enzovoort) rechtstreeks aan op de USB-host. Bij gebruik van een
verlengkabel kan elektromagnetische interferentie optreden.

■ Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten die terminalapparatuur voor telecommunicatie bevatten,
zoals faxapparaten.

● Speciale kennisgeving voor gebruikers

- Voor Europa
De fax apparatuur is goedgekeurd volgens de Europese richtlijn 1999/5/EG voor pan-Europese terminalverbindingen met
het openbare telefoonnetwerk (PSTN). Als gevolg van de verschillen tussen de individuele openbare telefoonnetwerken in
de verschillende landen, geeft deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie van succesvolle werking op
elk eindpunt van een PSTN-netwerk.
Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

■ Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

(A6F7-9575-01Q)

Advertising
This manual is related to the following products: