Vigyázat, Figyelmeztetés, 26 magyar – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 27

Advertising
background image

26

Magyar


Biztonságtechnikai információ

Ez a fejezet részletes utasításokat tartalmaz a gép kezelésével és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, az alábbi
utasításokat olvassa el figyelmesen és tartsa be azokat, hogy a nyomtatóját optimális teljesítménnyel tudja üzemeltetni.
Mielőtt még az elektromos hálózatba csatlakoztatná a nyomtatót, olvassa el figyelmesen az alábbi részt. Fontos információkat
tartalmaz, melyek a felhasználó biztonságával kapcsolatosak és lehetővé teszik a problémák megelőzését.
Ezt az útmutatót helyezze el a nyomtató közelében, így szükség esetén könnyen hozzáférhető lesz.

Megjegyzés:

Ebben az útmutatóban található egyes információk nem mindegyik modell esetében érvényesek.

Figyelmeztető és elővigyázatossági jelzések

Ebben az utasításban és a nyomtatón is olyan szimbólumok és figyelmeztető címkék találhatók, melyek segítenek megelőzni
az anyagi károkat és a nyomtató közelében tevékenykedő kezelőszemélyzet ill. egyéb személyek sérülését. Az egyes
szimbólumoknak és figyelmeztető címkéknek az alábbi a jelentése:

VIGYÁZAT

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, sőt halált
is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.

A szimbólumok jelentése

A háromszög olyan veszélyt jelez, amelynek elkerülésére a megfelelő óvintézkedéseket be kell tartani.

Ez a szimbólum az égési sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet.

Az átlós vonal tiltott műveletet jelez.

Ez a szimbólum a készülék szétszerelésének tilalmára figyelmeztet.

A kitöltött kör kötelező műveletet jelez.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ki kell húzni a készüléket az elektromos aljzatból.

VIGYÁZAT

• Ne próbálja eltávolítani a burkolatokat és a paneleket, melyek a nyomtatóhoz vannak rögzítve. Egyes

termékekben nagyfeszültségű részek és lézeres sugárforrás van, ezek áramütést vagy vakságot
okozhatnak.

• Ne módosítsa a terméket, mert az tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Amennyiben

a termék lézert használ, a lézersugár vakságot okozhat.

• Csak a nyomtatóval együtt szállított hálózati tápkábelt használja. Amennyiben a termékhez nem kapott

hálózati tápkábelt, akkor csak olyan tápkábel segítségével csatlakoztassa a nyomtatót, amelyik
megfelel a dokumentációban található követelményeknek. Amennyiben nem ezt teszi, akkor az tüzet
vagy áramütést okozhat.

• A nyomtatóval együtt szállított hálózati tápkábelt csak ezzel a nyomtatóval használja. SOHA ne

használja másik nyomtatóhoz. Ennek a figyelmeztetésnek figyelmen kívül hagyása tüzet vagy
áramütéses balesetet okozhat.

• Csak a meghatározott feszültségű áramforrást használja. Amennyiben nem ezt teszi, akkor az tüzet

vagy áramütést okozhat.

• Ne használjon több dugaszoló aljzatot tartalmazó csatlakozósávot, hogy arra más nyomtatót vagy

gépet is csatlakoztathasson. A tápláló dugaszoló aljzatnak a névleges áramánál nagyobb terhelése
tüzet vagy áramütést okozhat.

• Általában ne használjon elektromos hosszabbítót. Ennek használata tüzet vagy áramütést okozhat.

Vegye fel a kapcsolatot a műszaki képviselettel, ha elektromos hosszabbítóra van szüksége.

• A hálózati tápkábelt ne karcolja meg, ne dörzsölje, ne tegye ki melegnek, ne helyezzen rá nehéz

tárgyat, ne csavarja meg, ne hajlítsa meg, ne húzza erősen és ne rongálja meg. A sérült hálózati
tápkábel használata (szabaddá vált vezetékér, törött vezeték, stb.) tüzet vagy meghibásodást okozhat.
Amennyiben a fentiek bármelyike előfordulna, haladéktalanul kapcsolja ki a nyomtató főkapcsolóját,
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, és hívja a műszaki képviseletet.

A hálózati tápkábel csatlakozóját ne dugaszolja be és ne húzza ki nedves kézzel, mert áramütést
kaphat.

VIGYÁZAT

A hálózati tápkábel csatlakozóját dugja be teljesen a dugaszoló aljzatba. Amennyiben nem ezt teszi,
akkor az tüzet vagy áramütést okozhat.

Feltétlenül földelje a terméket. (A hálózati tápkábelt földelő csatlakozással rendelkező fali aljzathoz
csatlakoztassa.) Ennek elmulasztása esetleges áramszivárgás esetén tüzet vagy áramütést okozhat.

• A nyomtatóra ne tegyen fémkapcsokat vagy más apró fémtárgyakat, és ne helyezzen rá folyadékot

tartalmazó edényeket. Amennyiben víz vagy fémtárgy kerül a nyomtatóba, akkor az tüzet, áramütést
vagy meghibásodást okozhat. Amennyiben folyadék, fémdarab vagy bármilyen más idegen tárgy kerül
a termékbe, haladéktalanul kapcsolja ki a nyomtató főkapcsolóját, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a
dugaszoló aljzatból, és hívja a műszaki képviseletet.

• Ne használjon gyúlékony aeroszolokat, folyadékokat és gázokat a gép belsejében és környezetében.

Ne tisztítsa a gép belsejét gyúlékony gázt tartalmazó portalanító flakonnal. Tüzet vagy robbanást
okozhat.

• Ha a nyomtató rendkívüli módon felmelegszik, füstöt vagy szokatlan szagot áraszt, esetleg szokatlanul

zajos, ne használja tovább a nyomtatót. Azonnal kapcsolja ki a nyomtató főkapcsolóját, húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, és hívja a műszaki képviseletet. Amennyiben ebben az
állapotban tovább használja a terméket, akkor tüzet vagy áramütést okozhat.

• Ha a nyomtatót leejtették vagy sérült a burkolata, ne használja a készüléket. Azonnal kapcsolja ki a

nyomtató főkapcsolóját, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, és hívja a műszaki
képviseletet. Amennyiben ebben az állapotban tovább használja a terméket, akkor tüzet vagy
áramütést okozhat.

Ne dobja ki a festékező modult és ne szórja a festéket nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat és
égési sérülést vagy más károsodást okozhat.

Ha beültetett orvosi eszköze (szívritmus-szabályozó stb.) van, minden esetben kerülje el, hogy az IC
kártyaolvasó 12 cm-nél közelebb kerüljön az implantátumhoz. A rádióhullámok hatással lehetnek a
beültetett orvosi eszköz (szívritmus-szabályozó stb.) működésére.FIGYELMEZTETÉS

• Ne tegye a nyomtatót poros, kormos vagy gőznek kitett helyre, konyhaasztal, fürdőkád vagy párásító

nyomtató közelébe. Ez tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.

• Ne tegye a nyomtatót instabil, nem vízszintes felületű munkaasztalra, vagy olyan helyre, mely erős

rázásnak vagy rázkódásnak van kitéve. A termék leeshet, személyi sérülést okozhat vagy
mechanikailag meghibásodhat.

• Ne feddje le a nyomtató szellőzőnyílásait. A nyomtatóban felgyülemlik a hő, ami tüzet vagy

meghibásodást okozhat.

Összeszerelése után helyezze a nyomtatót egy szilárd alapra. Ha a nyomtató elmozdul vagy leesik,
személyi sérülést okozhat.

A nyomtató belsejében vannak magas hőmérsékletű részek, amelyek égési sérülést okozhatnak.
Amikor a nyomtató belsejét hibás működés (pl. papírelakadás) esetén ellenőrzi, akkor ne érintse meg
azokat a területeket (a fixáló egység körül), melyek a „Caution HOT“ feliratú figyelmeztető címkével
vannak ellátva.

Az aljzatnak a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. Ellenkező esetben
vészhelyzetben nehézségekbe ütközhet a hálózati tápkábel csatlakozójának kihúzása.

• A nyomtató közelében ne használjon gyúlékony aeroszolokat, folyadékokat vagy gázokat, mert tüzet

okozhatnak.

• A hálózati tápkábel csatlakozójának kihúzásakor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó dugót fogja meg.

Ha a kihúzásnál a kábelt fogja, megsérülhet a kábel, és tüzet vagy áramütést okozhat.

Advertising
This manual is related to the following products: