Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 47

Advertising
background image

46

Gælder kun for EU-lande

Dette produkt overholder RoHS (2011/65/EU)-direktivet.

Telefonkabel

Forbind et telefonkabel med en ferritkerne til denne maskines kommunikationsport. (Forbind det modulære stik på den
ferritkerneudstyrede ende af telefonkablet til telekommunikationsporten.)
Supplerende oplysninger: Tilslut et telefonkabel med en ferritkerne til porten for at tilslutte en telefon. (Tilslut modulstikket på
den ende af telefonkablet, der er udstyret med ferritkernen, til porten for at tilslutte en telefon).
Hvis der ikke er monteret en ferritkerne på kablet, kan det hæmme modtagelsen af radiobølger for radioer og fjernsyn. Følg
vejledningen nedenfor for at montere en ferritkerne.

Sno kablet omkring ferritkernen én gang.
Sørg for, at kablet ikke bliver klemt af ferritkernen.
Monter ferritkernen 20 mm (+/-5 mm) fra stikket.

USB-åbning

Tilslut USB-enheder (hukommelse, autentificering, hub osv.) direkte til USB-værtsenheden. Elektromagnetisk interferens
kan opstå, hvis der anvendes et forlængerkabel.

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation
Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om produkter, der indeholder telekommunikationsterminaludstyr,
f.eks. fax.

Særlig meddelelse til bruger

- For Europa
Faxmaskinen er blevet godkendt i overensstemmelse med Rådets beslutning af 1999/5/EF, for en fælleseuropæisk enkelt
terminal forbindelse til det offentlige telefonnet med omkobling. Pga. eksisterende forskelle mellem de individuelle offentlige
telefonnet med omkoblinger i de forskellige lande, garanterer godkendelsen ikke i sig selv, at der findes ubetinget sikkerhed
for succesfuld funktion på hvert terminalpunkt i det offentlige telefonnet med omkobling.
Hvis der skulle opstå problemer, skal man først kontakte sin forhandler.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter
Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.

(A6F7-9575-01V)

Advertising
This manual is related to the following products: