Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 50

Advertising
background image

49

● Skifting av utskiftbare litiumbatterier som brukes i produkter

ADVARSEL:
EKSPLOSJONSRISIKO KAN OPPSTÅ DERSOM BATTERIET SKIFTES UT MED EN FEILAKTIG TYPE. BRUKTE
BATTERIER MÅ KASSERES I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE I BRUKERVEILEDNINGEN.

●Telefonkabel

Koble en telefonkabel med jernkjerne til telekommunikasjonsporten på denne maskinen. (Koble modulærkontakten med
enden som er utstyrt med jernkjerne av telefonkabelen til telekommunikasjonsporten.)
I tillegg kan du koble telefonledning med ferrittkjerne til porten for kobling av telefon. (Koble den modulære pluggen på
ferrittkjerneenden av telefonledningen til porten for tilkobling av telefon.)
Hvis ledningen ikke er utstyrt med ferrittkjerne, kan det forekomme feil i mottak av radiobølger for radio og tv. Følg
instruksjonene nedenfor for å feste en ferritkjerne på ledningen.

Før ledningen gjennom ferrittkjernen i sløyfe.
Påse at ledningen ikke kommer i klem i ferrittkjernen.
Fest ferrittkjernen 20 mm (+/-5 mm) fra tilkoblingen.

● USB-vert

Koble USB-enheter (minne, godkjenning, hub osv.) direkte til USB-verten. Bruk av skjøteledning kan føre til
elektromagnetiske forstyrrelser.

■ Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Denne delen inneholder informasjon om spesielle bestemmelser for produkter som inneholder telekommunikasjonsutstyr,
for eksempel telefaks.

● Spesiell melding til brukeren

- For Europa

Faksimilen har blitt godkjent i henhold til rådsavgjørelse nr. 1999/5/EC for paneuropeisk enkeltterminaltilkobling til offentlig
svitsjet telefonnettverk (PSTN). På grunn av forskjeller mellom individuelle PSTN i ulike land, gir imidlertid ikke
godkjennelsen i seg selv en ubetinget forsikring om vellykket drift for hvert leveringssted på PSTN-nettverket.
Skulle det oppstå problemer må du i første omgang ta kontakt med utstyrsleverandøren.

■ Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.

(A6F7-9575-01S)

Advertising
This manual is related to the following products: