Tärkeää – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 52

Advertising
background image

51

TÄRKEÄÄ

Älä säilytä värijauhekasetteja tai rumpuja lähellä levykkeitä tai kelloja, jotka ovat herkkiä
magneettisuudelle. Muutoin voi aiheutua toimintahäiriöitä.

Säilytä väriainekasetit ja rummut lasten ulottumattomissa. Väriaineen nieleminen voi olla haitallista
terveydelle.

Älä avaa väkisin osia, joissa on väriainetta (väriaineyksiköt, PC-rumpuyksiköt, kuvantamisyksiköt tai
kehitinyksiköt). Jos väriainesäiliöstä kaatuu väriainetta, vältä aineen hengittämistä ja ihokosketusta
aineeseen.

Älä käytä nidottua paperia, johtavaa paperia (kuten hopea- tai hiilipaperia) tai käsiteltyä lämpöherkkää
tai mustesuihkupaperia, muuten seurauksena voi olla tulipalo.

Jos iholle tai vaatteille pääsee väriainetta, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.

Jos hengität väriainetta, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi useaan kertaan runsaalla vedellä.
Jos ilmenee oireita, kuten yskää, hakeudu lääkärin hoitoon.

Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtele niitä välittömästi juoksevalla vedellä yli 15 minuutin ajan. Jos
ärsytys ei häviä, hakeudu lääkärin hoitoon.

Jos nielet väriainetta, huuhtele suusi ja juo muutama lasillinen vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkärin
hoitoon.

Irrota kaikki kaapelit ja johdot tulostimesta ennen sen siirtämistä. Muutoin johdot tai kaapelit voivat
vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai särkymisen vaaran.

irrota pistoke virtapistorasiasta, jos tulostin on kauan käyttämättä.

Tulostinta siirrettäessä on aina tartuttava käyttöoppaassa kuvattuihin kohtiin. Tulostimen putoaminen
saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon ja tulostimen särkymisen.

Käytä tulostinta vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Tulostimen käyttäminen pitkään tilassa, jossa
on huono ilmanvaihto, voi olla vahingollista terveydelle. Tuuleta huone säännöllisesti

Irrota virtajohto pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja puhdista liittimet. Liittimiin kertyvä pöly voi
aiheuttaa tulipalon.

Kun käytät laitetta, älä katso pitkään suoraan lampun valoa kohti. Silmät voivat rasittua.

■ Määräysten mukaiset huomautukset

● Laserturvallisuus

Tässa laitteessa on 3B-luokan laserdiodi. Sen suurin teho on 12 mW ja aallonpituus 650-670 nm.
Tuote on standardin IEC 60825-1: 2007 luokan 1 mukainen lasertuote. Koska lasersäde jää suojakotelon sisään,
laitteesta ei vapaudu haitallista lasersäteilyä, kun laitetta käytetään tämän käyttöohjeen mukaisella tavalla.

● Sisäinen lasersäteily

Keskimääräinen enimmäissäteilyteho: 19,8 μW valojohderummun alueella.
Aallonpituus: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


HUOMAUTUS:
Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi
altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 12 mW ja aallonpituus
on 650–670 nm.

● Eurooppalaisille käyttäjille

Tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
2004/108/EY, 2006/95/EY, 2009/125/EY ja 1999/5/EY
Tämä vakuutus on voimassa vain Euroopan unionin ja EFTA:n alueella.
Laitetta on käytettävä suojatun liitäntäkaapelin kanssa. Suojaamattomien liitäntäkaapeleiden käyttö voi aiheuttaa
häiriötä radioviestinnässä, ja 2004/108/EY:n säännöt kieltävät sen.

● Otsonipäästöt

Tulostimen käyttämisen aikana vapautuu pieni määrä otsonia. Määrä on kuitenkin niin pieni, että se ei vahingoita
ketään. Varmistu kuitenkin, että tulostimen käyttöhuoneessa on riittävä tuuletus, varsinkin tulostaessasi suuria määriä
tai jos tulostinta käytetään pitkään yhtäjaksoisesti.

● Sähkömagneettinen häiriö

Tuotetta on käytettävä suojatun liitäntäkaapelin kanssa.
Suojaamattomien kaapelien käyttäminen aiheuttaa todennäköisesti radiohäiriöitä, joten se on kielletty CISPR 22- ja
paikallisissa säännöissä.

Advertising
This manual is related to the following products: