Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 45

Advertising
background image

44

Dansk


Sikkerhedsinformation

Dette afsnit indeholder detaljerede instruktioner om betjening og vedligeholdelse af denne maskine. Læs og følg disse
instruktioner for at sikre optimal printerydeevne.

Læs følgende afsnit, inden du tilslutter printeren. Det indeholder vigtig information om brugersikkerhed, og hvordan man
undgår problemer med udstyret.

Opbevar altid denne vejledning tæt på printeren.

Bemærk: Det er ikke sikkert, at alle informationer i denne vejledning gælder for din printer.

Symbolerne Advarsel og Forsigtig

I denne vejledning og på printeren findes mærkater og symboler, som hjælper med at hindre skader for brugeren og andre omkring
printeren samt selve printeren. Mærkaterne og symbolerne betyder:

ADVARSEL

Hvis denne advarsel ignoreres, kan det forårsage alvorlige skader og i værste tilfælde
død.

FORSIGTIG

Hvis denne advarsel ignoreres, kan det forårsage skade på printeren.

Symbolernes betydning

En trekant angiver en fare, som du skal tage forholdsregler imod.

Dette symbol advarer mod forbrændinger.

En diagonal linje angiver en forbudt handling.

Dette symbol advarer mod, at apparatet skilles ad.

En massiv cirkel angiver en nødvendig handling.

Dette symbol angiver, at du skal trække apparatets stik ud af stikkontakten.

ADVARSEL

Prøv ikke at fjerne låger og paneler, der sidder fast på printeren. Nogle printere har en del med
højspænding eller en laserstråle indeni, der kan forårsage elektrisk stød eller blindhed.

Foretag ikke ændringer af printeren, da det kan resultere i elektrisk stød eller et nedbrud. Hvis
printeren anvender en laser, kan laserstrålen forårsage blindhed.

Anvend kun den ledning, der fulgte med i pakken. Hvis der ikke er leveret en ledning, skal du kun
anvende den nedledning og det stik, som er angivet i brugerdokumentationen. Hvis denne ledning ikke
anvendes, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

Anvend kun den ledning, som blev leveret sammen med denne printer, og anvend den ALDRIG til et
andet produkt. Hvis denne ledning ikke anvendes, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

Anvend kun den angivne strømkilde. Hvis denne strømkilde ikke anvendes, kan det resultere i brand
eller elektrisk stød.

Brug ikke en stikdåse til at tilslutte andre produkter. Anvendelse af en stikkontakt til mere end den
markerede aktuelle værdi kan resultere i brand eller elektrisk stød.

Anvend ikke en forlængerledning. Anvendelse af en forlængerledning kan resultere i brand eller
elektrisk stød. Kontakt din tekniske repræsentant, hvis der er brug for en forlængerledning.

Undgå at ridse, gnide, placere en tung genstand på, opvarme, vride, bøje, trække i eller ødelægge
ledningen. Anvendelse af en ødelagt ledning (synlig ledningstråd, brækket ledningstråd osv.) kan
resultere i brand eller nedbrud. Hvis en af disse situationer er opstået, skal du øjeblikkeligt SLUKKE
FOR printeren og trække ledningen ud af stikket. Tilkald derefter din tekniske repræsentant.


ADVARSEL

Tag ikke ledningen ud og sæt den ikke ind i stikket igen med våde hænder, da det kan resultere i
elektrisk stød.

Sæt ledningen helt ind i stikket. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at produktet har jordforbindelse. (Tilslut strømledningen til en stikkontakt, der er udstyret med
jordklemme.) Hvis dette ikke gøres, og hvis der mod forventning opstår lækage, kan det resultere i
brand eller elektrisk stød.

Placer ikke metalclips, andre små metalobjekter eller en beholder med væske på printeren. Væske og
metalliske objekter, der tabes inde i printeren, kan resultere i brand, elektrisk stød eller nedbrud. Hvis
der tabes væske, et stykke metal eller andre fremmedlegemer inde i printeren, skal du øjeblikkelig
SLUKKE FOR printeren og tage ledningen ud. Kontakt derefter din tekniske repræsentant.

Undlad at bruge brandfarlige sprøjtemidler, væsker eller gasser indeni eller i nærheden af maskinen.
Maskinen må ikke rengøres indvendigt med en brandfarlig gasrenser. Dette kan resultere i brand eller
eksplosion.

Anvend ikke printeren, hvis den er ekstrem varm, udsender røg eller en usædvanlig lugt eller udsender
en sædvanlig lyd. SLUK øjeblikkeligt for printeren, og tag ledningen ud af printeren. Kontakt derefter
din tekniske repræsentant. Hvis du fortsætter med at anvende printeren, kan det resultere i elektrisk
stød.

Anvend ikke printeren, hvis den har været tabt på gulvet, eller dens låg er beskadiget. SLUK
øjeblikkeligt for printeren, og lag ledningen ud af printeren. Kontakt derefter tekniske repræsentant.
Hvis du fortsætter med at anvende printeren, kan det resultere i elektrisk stød.

Brænd ikke tonerpatroner eller toner. Den varme toner kan spredes og forårsage brand eller anden
skade.

Hvis du bruger implanteret medicinsk udstyr (pacemaker osv.), skal du undgå, at IC-kortlæseren til
hver en tid kommer tættere end 12 cm på implantatet. Radiobølgerne kan påvirke implanteret
medicinsk udstyrs (pacemaker osv.) funktion.FORSIGTIG

Udsæt ikke printeren for støv, sod eller damp, eller placer den ikke tæt på et køkkenbord, bad eller
befugtningsanlæg. Det kan resultere i brand, elektrisk stød eller nedbrud.

Placer ikke printeren på et ustabilt eller skråt bord, eller i nærheden af en genstand, der vibrerer eller
udsender stød. Det kan få printeren til at vælte og resultere i personskade eller mekanisk nedbrud.

Spær ikke for printerens ventilationsåbninger. Varme, der samles inde i printeren, kan resultere i brand
eller fejlfunktion.

Efter installationen af dette produkt skal det placeres på en solid flade. Hvis printeren flyttes eller
væltes, kan det resultere i personskade.

Inde i printeren findes områder med meget høj temperatur, som kan forårsage forbrændinger.
Når du kontrollerer det indvendige i printeren, f.eks. i forbindelse med papirstop, skal du ikke røre ved
overflader (tæt på fuserenheden osv.), der er mærket ”Forsigtig VARM”.

Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let at komme til. Ellers kan du ikke trække
strømstikket ud, hvis der opstår en nødssituation.

Træk ikke i ledningen, når du tager den ud af stikket. Hvis du trækker i ledningen, kan den blive
ødelagt, og det kan resultere i brand eller elektrisk stød.

Placer ikke objekter rundt om stikket, da det kan gøre det svært at fjerne ledningen, hvis der opstår en
nødsituation.

Advertising
This manual is related to the following products: