Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 26

Advertising
background image

25

● Kabel telefoniczny

Podłączyć przewód telefoniczny z rdzeniem ferrytowym do portu komunikacyjnego urządzenia. (Podłączyć gniazdo
modularne znajdujące się na końcu przewodu telefonicznego z rdzeniem ferrytowym do portu komunikacyjnego.)
Dodatkowo podłącz kabel telefoniczny z rdzeniem ferrytowym do gniazdka telefonicznego (podłącz złącze modułowe na
końcu kabla wyposażonym w rdzeń ferrytowy do gniazdka telefonicznego).
Jeśli do kabla nie jest podłączony rdzeń ferrytowy, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze fal radiowych przez odbiorniki
radiowe i telewizory. Instrukcje podłączania rdzenia ferrytowego znajdują się poniżej.

Przeciągnij kabel przez rdzeń ferrytowy jeden raz.
Upewnij się, że rdzeń ferrytowy nie ściska kabla.
Umieść rdzeń ferrytowy w odległości 20 mm (+/–5 mm) od złącza.

● Host USB

Urządzenia USB (pamięć, urządzenie uwierzytelniające, koncentrator itp.) należy podłączyć bezpośrednio do hosta USB.
Jeśli używany jest przedłużacz, mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne.

■ Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Ta sekcja zawiera informacje na temat przepisów dotyczących produktów zawierających terminale telekomunikacyjne, na
przykład urządzenia faksowe.

● Specjalne ostrzeżenie dla użytkowników

- Dotyczy Europy
Aparat faksowy został zatwierdzony zgodnie z Decyzją Rady 1999/ 5/ WE w sprawie ogólnoeuropejskiego pojedynczego
podłączenia urządzenia końcowego do sieci telefonii przewodowej (PSTN). Jednak w związku
z różnicami pomiędzy poszczególnymi sieciami PSTN w różnych krajach zatwierdzenie to nie stanowi samo z siebie
bezwarunkowego zapewnienia skutecznego działania w każdym punkcie końcowym sieci PSTN.
W przypadku pojawienia się problemów należy skontaktować się w pierwszej kolejności z dostawcą urządzenia.

■ Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

(A6F7-9575-01H)

Advertising
This manual is related to the following products: