Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 29

Advertising
background image

28

● Telefonkábel

Csatlakoztasson egy ferritmagos telefonkábelt a készülék telekommunikációs csatlakozójához. (Csatlakoztasa a moduláris
csatlakozódugót a telefonkábel ferritmaggal szerelt végénél a telekommunikációs csatlakozóhoz.)
Emellett csatlakoztasson egy ferritgyűrűvel ellátott telefonkábelt a telefon csatlakoztatására szolgáló aljzatba.
(Csatlakoztassa a telefonkábel ferritgyűrűvel felszerelt végén található moduláris csatlakozót a telefon csatlakoztatására
szolgáló aljzatba.)
Ha a kábelen nincs ferritgyűrű, zavarok léphetnek fel a rádiós és televíziós vételben. A ferritgyűrű csatlakoztatásához
kövesse az alábbi utasításokat.

Hurkolja át a kábelt a ferritgyűrűn egyszer.
Ügyeljen arra, hogy a kábelt ne csípje be a ferritgyűrű.
A ferritgyűrűt a csatlakozótól 20 mm (+/-5 mm) távolságban helyezze el.

● USB-host

Az USB-eszközöket (memória, hitelesítő egység, hub stb.) közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa. Ha
hosszabbítókábelt használ, elektromágneses interferencia léphet fel.

■ A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például
faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Egyedi tájékoztató a felhasználó számára

- Európai országok esetében
A faxberendezés engedélyezése az egységes végberendezések nyilvános kapcsolt telefonhálózatokhoz (PSTN) történő
páneurópai csatlakoztatásáról szóló 1999/5/EK tanácsi irányelvnek megfelelően történt. A különböző országokban
alkalmazott egyedi PSTN-ek közötti eltérések miatt azonban az engedély önmagában nem nyújt feltétel nélküli biztosítékot
a PSTN valamennyi hálózati végpontján történő kifogástalan működésre vonatkozóan.
Probléma esetén elsőként forduljon a berendezés értékesítőjéhez.

■ A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

(A6F7-9575-01G)

Advertising
This manual is related to the following products: