Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 53

Advertising
background image

52

● Tuotteissa käytettävien litiumparistojen vaihtaminen

HUOMIO:
JOS AKUN TILALLE VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU, ON OLEMASSA RÄJÄHDYSVAARA. HÄVITÄ
KÄYTETYT AKUT KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI.

● Vain EU:n jäsenvaltiot

Tämä tuote on RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen.

● Puhelinjohto

Yhdistä ferriittisydämellä varustettu puhelinkaapeli tämän koneen tietoliikenneporttiin. (Yhdistä ferriittisydämellä varustetun
puhelinkaapelin pään modulaarinen jakki tietoliikenneporttiin).
Kytke lisäksi ferriittisydämellä varustettu puhelinjohto puhelimen liitäntäporttiin. (Kytke ferriittisydämellä varustetun
puhelinjohdon päässä oleva modulaariliitin puhelimen liitäntäporttiin.)
Jos johdossa ei ole ferriittisydäntä, radioissa ja televisioissa voi esiintyä radioaaltojen vastaanottohäiriöitä. Liitä ferriittisydän
alla olevia ohjeita noudattamalla.

Vie johto ferriittisydämen läpi kerran.
Varmista, että ferriittisydän ei purista johtoa.
Liitä ferriittisydän 20 mm:n (±5 mm) päähän liittimestä.

● USB Host

Liitä USB-laitteet (muisti- ja tunnistuslaitteet, liitin jne.) suoraan USB-liitäntään. Jatkojohdon käyttäminen voi aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä.

■ Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset

Tässä osassa on tietoja säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi faksin tapaisia tietoliikennepäätelaitteita sisältäviin
tuotteisiin.

Erityishuomautus käyttäjille

- Euroopassa
Faksilaite on hyväksytty Neuvoston päätöksen 1999/ 5/ EY mukaisesti Euroopan sisäiseen yhden päätteen liitäntään
kiinteään puhelinverkkoon (PSTN). Koska eri maiden kiinteissä puhelinverkoissa voi olla eroja, tämä hyväksyntä ei sinänsä
automaattisesti takaa laitteen moitteetonta toimintaa jokaisen kiinteän puhelinverkon päätepisteissä.
Ota ongelmien sattuessa ensin yhteyttä laitteen toimittajaan.

■ Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä
koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

(A6F7-9575-01T)

Advertising
This manual is related to the following products: