Uyari, Dikkat – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 54

Advertising
background image

53


Güvenlik Bilgileri

Bu bölüm, bu makinenin çalışması ve bakımı ile ilgili ayrıntılı talimatlar içerir. Yazıcınızdan maksimum performansı alabilmeniz
için bu bölümü lütfen dikkatlice okuyunuz ve talimatlara uyunuz.
Yazıcınızı fişe takmadan once lütfen aşağıdaki bölümü okuyunuz. Bu bölümde kullanıcı güvenliğine ve yazıcınızda çıkabilecek
problemlerin önüne geçmek ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.
Bu klavuzu gerektiğinde kolay erişebilmeniz için yazıcınıza yakın bir yerde muhafaza ediniz

Not:

Bu klavuzdaki bazı bilgiler özel bir diğer yazıcınıza uygulanmayabilir.

Uyarı ve İkaz Sembolleri

Bu kılavuzda ve yazıcı üzerinde kullanılan etiket ve semboller kullanım sırasında kullanıcıya ve çevresindekilere herhangi bir
zarar gelmemesi içindir. Bu etiket ve sembollerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:

UYARI

Bu uyarıyı dikkate almamak ölümle sonuçlanabilecek kaza ve ya hasarlara sebep olabilir.

DIKKAT

Bu uyarıyı dikkate almamak ürüne hasar ve ya zarar gelmesine sebep olabilir.

Sembollerin anlamı

Bir üçgen, önlem almanızı gerektiren bir tehlikeye işaret eder.

Bu sembol yanıklara karşı uyarı niteliğindedir.

Çaprazlamasına çizgi, yasaklanan eylemi belirtir.

Bu sembol, aygıtın sökülmesine karşı uyarı niteliğindedir.

Tam daire zorunlu eylemi belirtir.

Bu sembol, aygıtı elektrikten ayırmanız gerektiğini belirtir.

UYARI

• Yazıcınızın üzerindeki sabitlenmiş panel ve kapakları sökmeyiniz. Bazı yazıcıların içerisinde elektrik

çarpmasına ve ya körlüğe sebep olabilecek yüksek voltaj parçaları ve lazer ışın kaynağı yeralmaktadır.

• Yangın, elektrik çarpması ve ya arızalanmaya sebep olabileceğinden yazıcınızda değişiklik

yapmayınız. Eğer yazıcı lazere sahipse, lazer ışını körlüğe sebep olabilir.

• Sadece paket içerisindeki elektrik güç kablosunu kullanınız. İhtiyaç halinde sadece kullanıcı

klavuzunda özellikleri belirtilen tipte bir güç kablosu ve priz kullanınız. Desteklenmeyen bir elektrik güç
kablosu kullanımı elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

• Paket içerisindeki kabloyu sadece yazıcınız için kullanınız, bu kabloyu başka bir ürünle kesinlikle

kullanmayınız. Bu uyarıya dikkat edilmemesi yangın ve ya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Yazıcınızı sadece belirtilen elektrik voltaj değerlerinde kullanınız. Aksi durumlar elektrik çarpması ve

ya yangına sebep olabilir.

• Çoklu priz kullanmayınız. İşaretlenenden fazla değerde ürünün aynı prize bağlanması elektrik

çarpması ve ya yangına sebep olabilir.

• Prensip olarak uzatma kablosu kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanımı elektrik çarpması ve ya

yangına sebep olabilir. Uzatma kablosu gerekiyorsa “Teknik Destek Temsilcisi”ne danışınız.

• Elektrik güç kablosunu çizmeyiniz, sürtmeyiniz, üzerine ağır bir cisim koymayınız, ısıya maruz

bırakmayınız, bükmeyiniz, kıvırmayınız, çekmeyiniz, zarar vermeyiniz. Zarar görmüş elektrik güç
kablosu kullanımı yaralanmalara veya yangına sebep olabilir. Bu durumlardan herhangi birisi söz
konusu olduğunda hemen yazıcıyı kapatınız, güç kablosunu prizden çekiniz ve “Teknik Destek
Temsilcisi”ni arayınız.


UYARI

Elektrik güç kablosunu ıslak elle fişe takmayınız ve ya fişten çıkarmayınız. Aksi taktirde elektrik
çarpması meydana gelebilir.

Elektrik güç kablosu fişini priz yuvasına uygun şekilde yerleştiriniz. Aksi şekilde zorlamalar yangına ve
ya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Bu ürünü topraklamayı unutmayın. (Güç kablosunu, topraklama ucuna sahip bir prize takın.) Bu kurala
riayet edilmemesi ve bir kaçak olması durumunda, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

• Yazıcınızın üzerine ataç gibi metalik malzemeler içeren parçalar ve ya içinde sıvı olan kaplar

koymayınız..Sıvı ve metalik malzemelerin yazıcınızın içine dökülmesi yangın,elektrik çarpması ve ya
yazıcınızın arızalanmasına sebep olabilir. Sıvı, metal parçası ya da başka yabancı maddenin yazıcının
içine düşmesi durumunda hemen yazıcıyı kapatınız, güç kablosunu prizden çekiniz ve “Teknik Destek
Temsilcisi”ni arayınız.

• Bu makinenin içinde veya yanında alev alabilen spreyler, sıvılar veya gazlar kullanmayın. Bu

makinenin içini yanabilir gaz püskürtücü kullanarak temizlemeyin. Yangın veya patlama meydana
gelebilir.

• Yazıcınız aşırı ısındığında, duman veya sıradışı koku çıkardığında ya da olağandışı gürültülü

çalıştığında yazıcıyı kullanmayınız. Aygıtı hemen kapatınız, güç kablosunu prizden çekiniz ve “Teknik
Destek Temsilcisi”ni arayınız. Böyle bir durumda yazıcınızı kullanmaya devam etmeniz bir yangına, ve
ya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Yazıcınız düşerse veya kapağı zedelenirse yazıcıyı kullanmayınız. Aygıtı hemen kapatınız, güç

kablosunu prizden çekiniz ve “Teknik Destek Temsilcisi”ni arayınız. Yazıcınızı kullanmaya devam
etmeniz bir yangına ve ya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Toner kartuşunu ve ya içindeki toneri ateşe atmayınız. Sıcak toner sıçrayarak yanık ve ya
yaralanmalara neden olabilir.

Bir medikal ekipman implantı (kalp pili vs.) kullanıyorsanız, IC kartı okuyucusunu implanttan her zaman
en az 12 cm uzak tutun. Radyo dalgaları, medikal ekipman implantının (kalp pili vs.) çalışmasını
etkileyebilir.DIKKAT

• Yazıcınızı tozunu, isini veya nemini almak, için açmayınız ve ya mutfak masası, banyo v e ya

nemlendiricinin yakınına koymayınız. Yangın, elektrik çarpması ve ya arızalanmalara sebep olabilir.

• Yazıcınızı düz olmayan eğri veya sarsıntılı bir yere yerleştirmeyiniz. Aksi taktirde yazıcınızın

düşmesine sebep olabilir ve bu da kişisel yaralanmalara ve ya mekanik arızalara sebep olabilir.

• Yazıcınızın havalandırma ızgaralarının tıkanmamasına dikkat ediniz. Isının yazıcının içerisinde

birikmesi yangın ve ya arızalara sebep olabilir.

Yazıcınızı kurulumundan sonra düz ve sağlam bir yere yerleştiriniz. Yazıcınızın hareket etmesi veya
bulunduğu yerden düşmesi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Yazıcınızın içerisindeki bazı bölgeler yanık gibi yaralanmalara sebep olabilecek yüksek ısı
yaymaktadır.
Kağıt sıkışması gibi yazıcınızın içini açmanız ve kontrol etmenizi gerektiren durumlarda “Caution HOT”
uyarı etiketi olan kısımlara (Fiksaj ünitesi gibi) dokunmayınız

Çıkış, ekipmanın yanında yer almalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Aksi takdirde, acil bir durum
meydana geldiğinde güç fişini çekemezsiniz.

• Elektrik

kablosunu

fişten çıkartırken çekerek çıkarmayınız. Kabloyu sert bir şekilde çıkarmanız

kablonun zarar görmesine bu da yangın ve ya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Acil vakalarda kabloyu çıkarmada güçlük yaşanacağı için elektrik güç kablosunun etrafına herhangi bir

cisim yer yerleştirmeyiniz.

Advertising
This manual is related to the following products: