IKA Topolino mobil User Manual

Page 31

Advertising
background image

• Brugte akkumulatorer og defekte apparater skal

bortskaffes i overensstemmelse med lovbe-
stemmelserne.

høj- eller undertryksbeholdere.

- Hvis akkumulatorerne oplades i en ekstern oplader, skal

man være opmærksom på, at den ladestrøm, der er til-
ladt for disse akkumulatorer, ikke overskrides.

- Frigørelse af toksiske eller brændbare gasser

• Apparatet er ikke egnet til manuel drift.

.

.

• Drej drejeknappen helt til venstre før ibrugtagningen.

Sæt omdrejningstallet op langsomt. Sæt omdrejnings-
tallet ned, hvis
- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt om

drejningstal

- apparatet kører uroligt
- apparatet bevæger sig på opstillingspladen.

. Beskadigede dele må

kun skiftes ud med reservedele med samme funktion
og kvalitet som de oprindelige dele.

.

• Apparatet og netadapteren er vedligeholdelsesfri og må

ikke åbnes.

31

Advertising