IKA Topolino mobil User Manual

Page 34

Advertising
background image

34

FI

• L

Lu

ue

e k

äy

yttttö

öo

oh

hjje

e h

hu

uo

olle

elllla

a e

en

nn

ne

en

n lla

aiitttte

ee

en

n k

äy

yttttö

цд

д jja

a n

no

ou

ud

da

atta

a

k

ka

aiik

kk

kiia

a ttu

urrv

va

alllliis

su

uu

us

so

oh

hjje

eiitta

a.. Säilytä käyttöohje helposti

käsillä olevassa paikassa.

• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henki-

lökunta.

• Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.
• Noudata seuraavia paristojen ja akkujen käyttöä koskevia

turvaohjeita. Seuraavat voivat aiheuttaa merkittäviä
omaisuus-, terveys- ja henkilövahinkoja:
- vuotavat tai räjähtävät paristot ja akut
- paristojen ja akkujen sisältämien myrkyllisten ja

syövyttävien aineiden vapautuminen

- Käytä laitteessa vain suositusten mukaisia ladattavia

akkutyyppejä! Älä käytä muunlaisia akkuja. Laitteessa
ei saa missään tapauksessa käyttää ladattavia
paristoja.
Älä käytä sekaisin erimerkkisiä, -tyyppisiä
tai –arvoisia akkuja.

T

Tu

urrv

va

alllliis

ss

su

uu

us

so

oh

hjje

ee

ett

- Noudata ehdottomasti akkutilan pohjaan merkittyä

napaisuutta! Akkuun plusmerkillä (+) merkityn puolen
pitää olla akkutilaan vastaavalla tavalla merkityllä
puolella.

- Älä lataa akkuja, jotka vuotavat tai ovat värjäytyneet,

vääntyneet tai muulla tavoin vahingoittuneet.

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet vuotavia tai

vaurioituneita akkuja. Toimita ne ongelmajätteiden
keräyspisteeseen.

- Akkuja ei saa avata, purkaa, puhkaista eikä heittää.

Varo myös kohdistamasta akkuihin tarpeettomia
iskuja.

- Älä heitä akkuja tuleen äläkä altista niitä yli 50 °C

lämpötiloille. Älä säilytä akkuja kuumassa paikassa
(esim. suorassa auringonpaisteessa olevassa autossa).

- Älä lataa akkuja, kun ympäristön lämpötila on alle 0 tai

yli 40 °C.

- Älä upota akkuja veteen tai muihin nesteisiin.
- Metallista tai muista johtavista materiaaleista

valmistetut esineet (esim. avaimet, kolikot, työkalut,
sormukset) voivat aiheuttaa oikosulun. Älä säilytä
akkuja yhdessä tällaisten esineiden kanssa.

- Vaihda aina kaikki akut samalla kertaa. Älä käytä

vanhoja ja uusia akkuja sekaisin.

- Älä kytke akkua suoraan virtalähteeseen

(esim. pistorasia tai auton akku).

- Älä aseta akkuja mikroaaltouuniin

tai ali-/ylipaineastiaan.

- Jos lataat akkuja ulkoisella latauslaitteella varmista,

ettei akkujen suurin sallittu latausvirta ylity

Advertising