IKA Topolino mobil User Manual

Page 57

Advertising
background image

57

aveţi grijă să nu fie depăşit curentul de încărcare
permis pentru aceşti acumulatori.

• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi preve-

derile de protecţia muncii şi prevenire a accidentelor.

• A

Atte

en

nţţiie

e -- c

âm

mp

p m

ma

ag

gn

ne

ettiic

c!! Luaţi în considerare efectele

câmpului magnetic (stimulatoare cardiace, suporturi de
date...).

• Purtaţi echipamentul de protecţie corespunzător clasei

de pericol a materialului procesat. În plus, pot exista
următoarele pericole datorate:
- stropirii şi vaporizării lichidelor
- eliberare de gaze toxice sau inflamabile

• Aparatul nu este adecvat pentru operare manuală.
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, stabilă, curată,

antiderapantă, uscată şi rezistentă la foc.

• Picioarele aparatului trebuie să fie întotdeauna curate

şi nedeteriorate.

• Înaintea punerii în funcţiune, rotiţi butonul rotativ spre

stânga până la opritor. Măriţi încet turaţia. Reduceţi
turaţia dacă
- Materialul este stropit din recipient datorită turaţiei

prea mari

- survine o funcţionare neliniştită
- recipientul se mişcă pe placa de bază.

• Înaintea fiecărei utilizări verificaţi ca aparatul şi acceso-

riile să nu fie deteriorate.

• Nu folosiţi piese deteriorate. Înlocuiţi piesele deteriorate

numai cu piese care sunt identice cu originalul din punct
de vedere al funcţionalităţii şi calităţii.

• Aveţi grijă şi evitaţi orice pericole datorate:

- materialelor inflamabile
- cioburilor

- dimensionării incorecte a recipientului
- nivelului prea ridicat de umplere cu fluid
- instabilităţii recipientului sau a întregului ansamblu.

• Procesaţi numai fluide la care nu are nici o influenţă sur-

plusul de energie apărut în timpul procesării. Acest lucru
este valabil şi în privinţa energiei produsă şi sub alte
forme, de ex. prin iradiere luminoasă.

• Este posibil ca resturi de uzură ale accesoriilor rotative să

fie dispersate în fluidul de lucru.

• Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă, cu materiale

periculoase sau sub apă.

• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu curent

electric se realizează numai prin extragerea ştecherului
din priză.

• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile

descrise în capitolul „Accesorii“.

• Montaţi accesoriile numai cu ştecherul scos din priză.
• Centrul de greutate al ansamblului trebuie să cadă în

interiorul suprafeţei de aşezare.

• Aparatul porneşte automat după o întrerupere a

alimentării electrice.

• În timpul funcţionării aparatul se poate încălzi.
• Tensiunea reţelei de alimentare trebuie să corespundă

cu cea indicată pe plăcuţa cu datele constructive.

• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului.
• Aparatul şi ştecherul de cuplare la reţea nu necesită

întreţinere şi nu este permisă deschiderea lor.

• Îndepărtaţi acumulatorii uzaţi şi aparatele elec-

trice conform dispoziţiilor legale.

Advertising