Innehållsförteckning, Om den här bruksanvisningen, Komma igång – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 47: Delarnas placering och användning, Konfiguration, Ytterligare information

Advertising
background image

3

SE

Om den här bruksanvisningen

• Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller

modellen TA-FA1200ES. Kontrollera ditt
modellnummer genom att titta längst ner till höger
på frontpanelen.

• Denna bruksanvisning beskriver kontrollerna på

den medföljande fjärrkontrollen. Du kan också
använda kontrollerna på förstärkaren om de har
samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.

Den här mottagaren använder Dolby* Digital och
DTS**.
*

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

** ”DTS” och ”DTS 2.0” är varumärken för Digital

Theater Systems, Inc.

Innehållsförteckning

Komma igång

Uppackning ..................................................4
Ansluta högtalare ..........................................4
Använda en tvåtrådig-anslutning ..................6
Ansluta komponenter med de analoga in-/

utgångarna ...............................................7

Ansluta komponenter med de digitala in-/

utgångarna ...............................................8

Ansluta nätkabeln .........................................9
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ...............9

Delarnas placering och
användning

Frontpanel ...................................................10
Bakpanel .....................................................11
Fjärrkontroll ................................................12

Konfiguration

Kalibrerar lämpliga inställningar automatiskt

(AUTO CALIBRATION) ......................13

Inställningar för förstärkaren ......................16
Rensa förstärkarens minne .........................18

Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder ..................................19
Felsökning ..................................................20
Tekniska data ..............................................22
Sakregister ..................................................23

SE

Advertising