Podłączanie przewodu zasilania, Wkładanie baterii do pilota – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 75

Advertising
background image

9

PL

Wpr

o

w

a

dz
eni

e

Podłączanie
przewodu zasilania

Podłącz przewód zasilania dołączony do
zestawu do gniazda AC IN wzmacniacza, a
następnie do gniazdka ściennego.
Możesz podłączyć przewód zasilania
urządzenia do gniazd(a) AC OUTLET
wzmacniacza.

* Konfiguracja, kształt oraz ilość gniazd AC

różnią się w zależności od regionu.

** Pomiędzy wtyczką a panelem tylnym

pozostaje lekki odstęp, nawet jeżeli przewód
zasilania jest solidnie podłączony. Przewód
ma być w ten sposób podłączony. Nie jest to
usterka.

Uwagi

• Gniazdo (gniazda) AC OUTLET z tyłu

wzmacniacza jest gniazdem z wyłącznikiem,
zapewniającym zasilanie podłączonego
urządzenia tylko wówczas, gdy wzmacniacz
jest włączony.

• Łączny pobór mocy urządzeń podłączonych do

gniazd(a) AC OUTLET wzmacniacza nie
powinien przekraczać wartości podanej na
panelu tylnym. Nie należy podłączać do tego
gniazda urządzeń AGD lub RTV o dużej mocy,
takich jak żelazko, wentylator czy telewizor.
Może to być przyczyną usterki.

Wkładanie baterii do
pilota

Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) do
pilota RM-AAU010 .
Pamiętaj o zachowaniu biegunowości.

Uwagi

• Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o

wysokiej temperaturze lub wilgotności.

• Nie należy używać starych baterii w połączeniu

z nowymi.

• Nie należy używać baterii manganowych w

połączeniu z bateriami innego typu.

• Nie należy narażać czujnika zdalnego

sterowania na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub światła sztucznego.
Może to być przyczyną nieprawidłowego
działania.

• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy

czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć
uszkodzenia spowodowanego ewentualnym
wyciekiem elektrolitu i korozją.

Wskazówka

Gdy obsługa wzmacniacza za pomocą pilota
stanie się niemożliwa, należy wymienić baterie.

AC OUTLET*

Gniazdo AC IN

Do gniazdka
ściennego

Przewód zasilania
(dołączony do
zestawu)

**

RM-AAU010

Advertising