Pilot, Komunikaty błędów – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 87

Advertising
background image

21

PL

In

fo

rm

acje dodat

k

o

w

e

• Wtyki i gniazda są zabrudzone.

Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.

Nagrywanie nie działa .

• Sprawdź, czy urządzenia są podłączone

prawidłowo (strona 7, 8).

• Wybierz źródło sygnału wejściowego za

pomocą przełącznika INPUT
SELECTOR (strona 11, 12).

Pilot

Pilot nie działa .

• Skieruj pilota w stronę czujnika

zdalnego sterowania na wzmacniaczu.

• Usuń przeszkody znajdujące się

pomiędzy pilotem i wzmacniaczem.

• Jeżeli baterie w pilocie są rozładowane,

wymień je na nowe.

• Sprawdź, czy zostało wybrane

odpowiednie źródło sygnału
wejściowego.

Komunikaty błędów

W przypadku wystąpienia
nieprawidłowości na wyświetlaczu pojawia
się dwucyfrowy kod. Umożliwia to
sprawdzenie stanu urządzenia. Poniższa
tabela przedstawia rozwiązania
problemów. Jeśli nie można usunąć
problemu, należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.

CHECK CODE 11

Nieprawidłowy sygnał z głośników.
Wyłącz wzmacniacz, sprawdź, czy rdzeń
przewodu głośnikowego nie styka się ze
wzmacniaczem lub innymi głośnikami i
ponownie włącz zasilanie. Przy
podłączeniu dwuprzewodowym należy
sprawdzić, czy zostały zdjęte z głośników
metalowe mocowania, używane do
spinania gniazd Hi/Lo.

CHECK CODE 12

Zbyt wysoka temperatura sekcji
wzmacniacza. Sprawdź, czy otwór
wentylacyjny nie jest zablokowany.
Wyłącz wzmacniacz, odczekaj chwilę i
ponownie włącz zasilanie. Przy
podłączeniu dwuprzewodowym należy
sprawdzić, czy zostały zdjęte z głośników
metalowe mocowania, używane do
spinania gniazd Hi/Lo.

CHECK CODE 13

Zbyt wysoka temperatura sekcji
zasilania. Sprawdź, czy otwór
wentylacyjny nie jest zablokowany.
Wyłącz wzmacniacz, odczekaj chwilę i
ponownie włącz zasilanie. Przy
podłączeniu dwuprzewodowym należy
sprawdzić, czy zostały zdjęte z głośników
metalowe mocowania, używane do
spinania gniazd Hi/Lo.

CHECK CODE 14

Wyłącz wzmacniacz i sprawdź, czy rdzeń
przewodu głośnikowego nie styka się ze
wzmacniaczem lub innymi głośnikami.

CHECK CODE 21

Wyłącz wzmacniacz, sprawdź, czy
przewody głośnikowe są podłączone
prawidłowo, a następnie ponownie włącz
zasilanie. Przy podłączeniu
dwuprzewodowym należy sprawdzić, czy
zostały zdjęte z głośników metalowe
mocowania, używane do spinania gniazd
Hi/Lo.

Advertising