Bakpanel – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 55

Advertising
background image

11

SE

D

e

la

rn

as
pla

cer

ing oc

h an

vänd

n

ing

Bakpanel

I SPEAKERS

(OFF/A/B/
A+B)

Används för att välja
mellan OFF, A, B, A+B
för högtalarna.

J INPUT

SELECTOR

Vrids för att välja
ingångskälla för
uppspelning.

Namn

Funktion

K VOLUME

Vrid här för att justera
högtalarvolymen. Nivån
kan justeras från –

∞ dB till

+23 dB.

Namn

Funktion

A Området AUDIO INPUT/OUTPUT

AUDIO IN/
OUT-uttag

Ansluts till en Super
Audio CD-spelare,
kassettband, MD-
däck eller DAT-
spelare osv.
(sidan 7).

B Området DIGITAL INPUT/OUTPUT

COAXIAL IN-
uttag

Ansluts till en DVD-
spelare, Super Audio
CD-spelare osv.
COAXIAL-uttagen
ger ljud med bättre
kvalitet (sidan 8).

OPTICAL IN/
OUT-uttag

L

R

C Området SPEAKERS

Ansluts till högtalare
(sidan 4).

D IMPEDANCE SELECTOR

Ange lämplig impedans för de högtalare du
använder (sidan 5).

Advertising