Rozwiązywanie problemów, Dźwięk – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 86

Advertising
background image

20

PL

Rozwiązywanie
problemów

Jeśli podczas użytkowania wzmacniacza
wystąpią problemy, należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących
usuwania usterek. Jeśli nie można usunąć
problemu, należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.

Dźwięk

Nie słychać żadnego dźwięku lub tylko
dźwięk o bardzo niskim natężeniu, bez
względu na wybrane urządzenie.

• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są

dokładnie podłączone.

• Sprawdź, czy przewody głośnikowe są

podłączone prawidłowo.

• Sprawdź, czy wzmacniacz i pozostałe

urządzenia są włączone.

• Sprawdź, czy pokrętło VOLUME nie

jest ustawione na –∞ dB.

• Sprawdź, czy przełącznik SPEAKERS

(OFF/A/B/A+B) nie znajduje się w
pozycji „OFF” (strona 11).

• Naciśnij przycisk MUTING, aby

wyłączyć funkcję wyciszenia.

• Sprawdź, czy przełącznik INPUT

SELECTOR znajduje się w pozycji
odpowiedniej dla wybranego
urządzenia.

• Sprawdź, czy nie zostały podłączone

słuchawki.

• Włączona została funkcja ochronna

wzmacniacza. Wyłącz wzmacniacz,
usuń zwarcie i ponownie włącz
zasilanie.

Brak dźwięku z podłączonego
urządzenia .

• Sprawdź, czy urządzenie jest

prawidłowo podłączone do
odpowiednich wejść audio.

• Sprawdź, czy przewody łączące są

dokładnie podłączone do gniazd
wzmacniacza i urządzenia.

Brak dźwięku z jednego z głośników.

• Podłącz słuchawki do gniazda

PHONES, w celu sprawdzenia, czy
dźwięk jest odtwarzany przez
słuchawki. Jeżeli dźwięk jest
odtwarzany tylko w jednym kanale,
może to oznaczać, że urządzenie nie
jest prawidłowo podłączone do
wzmacniacza. Sprawdź, czy wszystkie
przewody są dokładnie podłączone do
gniazd wzmacniacza i urządzenia. Jeżeli
dźwięk jest odtwarzany w obydwu
kanałach, może to oznaczać, że głośnik
nie jest prawidłowo podłączony do
wzmacniacza. Sprawdź podłączenie
głośnika, przez który nie jest
odtwarzany dźwięk.

• Upewnij się, że obydwa gniazda (L i R)

zostały połączone z urządzeniem
analogowym. Użyj do tego celu
przewodu mono/stereo (nie dołączony
do zestawu).

Dźwięki lewego i prawego kanału są
niezrównoważone lub odwrócone.

• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są

prawidłowo i dokładnie podłączone.

• Wyreguluj balans za pomocą przycisku

BALANCE na pilocie.

Słychać przydźwięk lub szum.

• Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są

dokładnie podłączone.

• Sprawdź, czy przewody łączące nie

znajdują się w pobliżu transformatora
lub silnika i przynajmniej 3 metry od
telewizora lub źródła światła
fluorescencyjnego.

• Odsuń telewizor od urządzeń audio.
• Sprawdź, czy gniazdo U SIGNAL

GND zostało uziemione (tylko w
przypadku podłączenia gramofonu).

Advertising