Kasowanie pamięci wzmacniacza, Kasowanie pamięci wzmacniacza 1 – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 84

Advertising
background image

18

PL

x D.RANGE COMP.

(Kompresja zakresu dynamiki)

Zawężenie zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Funkcja ta jest użyteczna
podczas oglądania filmów późno w nocy
przy niskim poziomie głośności. Kompresja
zakresu dynamiki jest dostępna wyłącznie
dla źródeł w formacie Dolby Digital.
• OFF

Brak kompresji zakresu dynamiki.

• STD

Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej z
oryginalnym zakresem dynamiki.

• MAX

Maksymalna kompresja zakresu
dynamiki.

Wskazówka

Funkcja ta umożliwia kompresję zakresu
dynamiki ścieżki dźwiękowej w oparciu o
informacje dotyczące zakresu dynamiki zawarte
w sygnale Dolby Digital.
„STD” to ustawienie standardowe,
zapewniające niewielką kompresję. Zalecany
jest wybór ustawienia „MAX”. Zapewnia ono
znaczną kompresję zakresu dynamiki i
umożliwia oglądanie filmów późno w nocy przy
niskim poziomie głośności. W odróżnieniu od
ograniczników analogowych, poziomy są
predefiniowane i zapewniają naturalną
kompresję.

x DC PHASE L.

(Korektor fazy)

Możliwość zbliżenia charakterystyki
fazowej niskiej częstotliwości do
tradycyjnego wzmacniacza analogowego.
• OFF

Brak korekcji fazy.

• LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B,

STD-B, HIGH-B
Zakres szerokości pasma korekcji fazy
zwiększa się w następującej kolejności:
„LOW”, „STD”, „HIGH”.
Korekcja fazy „B” zapewnia poprawę
charakterystyki tonów niskich.

Kasowanie pamięci
wzmacniacza

1

Naciśnij przycisk POWER, aby
wyłączyć wzmacniacz.

2

Przytrzymując przyciski
DIRECT i MUTING, naciśnij
przycisk POWER, aby włączyć
wzmacniacz.

Przez chwilę wyświetlony zostaje
komunikat „MEMORY
CLEARING...”, a następnie
„MEMORY CLEARED!”.
Przywrócone zostają ustawienia
początkowe następujących elementów.
• Wszystkie ustawienia w menu System

Settings i Auto Calibration.

1,2

2

Advertising