Elementy menu auto calibration – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 82

Advertising
background image

16

PL

Ustawienie początkowe jest podkreślone.

x AUTO CAL START?

(Rozpoczęcie automatycznej
kalibracji)

• MEASUREMENT COUNTDOWN

Odliczanie pojawia się na wyświetlaczu
na pięć sekund przed rozpoczęciem
automatycznej kalibracji.

• MEASURING TONE

Pojawia się podczas pomiaru TONE.

• MEASURING T.S.P.

Pojawia się podczas pomiaru TSP*.

• COMPLETE

Pojawia się po pomyślnym zakończeniu
kalibracji. Szczegółowe informacje, zob.
„Potwierdzanie/zapisywanie wyników
pomiaru”
(strona 14).

• WARNING CODE [ :4x]

Pojawia się w przypadku ostrzeżenia
dotyczącego wyników pomiaru.
Szczegółowe informacje, zob.
„Potwierdzanie/zapisywanie wyników
pomiaru”
(strona 14).

• NO WARNING

Brak ostrzeżenia.

• ERROR CODE [ :3x]

Pojawia się, gdy kalibracja nie zakończyła
się pomyślnie. Szczegółowe informacje,
zob. „Potwierdzanie/zapisywanie
wyników pomiaru”
(strona 14).

• RETRY?

Gdy kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie pojawia się możliwość
ponownego przeprowadzenia pomiaru
lub zakończenia bez powtarzania
pomiaru.

• CANCEL

Pojawia się w przypadku anulowania
automatycznej kalibracji podczas
pomiaru.

* TSP (Time Stretched Pulse)

Sygnał TSP to niezwykle precyzyjny sygnał
pomiarowy wykorzystujący energię impulsów,
w niezwykle krótkim czasie mierzący szerokie
pasmo, od częstotliwości niskiej do wysokiej.
Istotna jest ilość energii wykorzystywanej do
pomiaru sygnałów, w celu zapewnienia precyzji
w normalnym otoczeniu w pomieszczeniu.
Wykorzystanie sygnałów TSP zapewnia
skuteczny pomiar sygnałów.

x CAL TYPE

(Rodzaj kalibracji)

• ENGINEER

Wybór częstotliwości odpowiadającej
standardowi pomieszczenia
odsłuchowego Sony.

• FULL FLAT

Ujednolicenie pomiarów częstotliwości z
każdego z głośników.

x EQ CURVE EFFECT

(Włączanie/wyłączanie pomiaru
krzywej korekcji)

• OFF

Wyłączenie pomiaru krzywej korekcji.

• ON

Włączenie pomiaru krzywej korekcji.
Po zakończeniu pomiaru, dla tej opcji
automatycznie wybierane jest ustawienie
ON.

Uwagi
• W przypadku wybrania dla funkcji EQ

CURVE EFFECT ustawienia „ON”,
sygnały DTS 96/24 odtwarzane są z
częstotliwością 48 kHz. Podczas
odtwarzania sygnałów DTS 96/24, dla tej
funkcji należy wybrać ustawienie „OFF”,
a dla funkcji DIRECT ustawienie „ON”
(strony 10, 12).

• Tego ustawienia nie można wybrać przed

zapisaniem wyników pomiaru
(ustawienie fabryczne).

Elementy menu Auto
Calibration

Advertising