Felsökning, Ljud – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 64

Advertising
background image

20

SE

Felsökning

Om du får några av följande problem med
förstärkaren kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa
problemet. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Ljud

Det hörs inget ljud, oberoende av
vilken komponent som väljs, eller
också är ljudet mycket lågt.

• Kontrollera att högtalarna och de olika

komponenterna är ordentligt anslutna.

• Kontrollera att alla högtalarkablar är

korrekt anslutna.

• Kontrollera att både förstärkare och

komponenter är påslagna.

• Kontrollera att volymkontrollen inte är

inställd på –

∞ dB.

• Kontrollera att SPEAKERS (OFF/A/B/

A+B) inte är inställd på ”OFF” (sidan 11).

• Tryck på MUTING för att stänga av

ljuddämpningsfunktionen.

• Kontroller att du valt rätt komponent med

INPUT SELECTOR.

• Kontrollera att inga hörlurar är anslutna.
• Skyddsenheten på förstärkaren har

aktiverats. Stäng av förstärkaren,
eliminera kortslutningen och slå på
strömmen igen.

Det kommer inget ljud från en viss
komponent.

• Kontrollera att komponenten är rätt

ansluten till ljudingångarna för just den
komponenten.

• Kontrollera att sladdarna (en eller flera)

som används för anslutningen är ordentligt
insatta i både förstärkare och komponent.

Det kommer inget ljud från en av
högtalarna.

• Anslut ett par hörlurar till PHONES-

uttaget för att kontrollera att ljud kommer
ur hörlurarna. Om du bara kan höra en
kanal även i hörlurarna kanske
komponenten är felaktigt ansluten till
förstärkaren. Kontrollera att alla kablar är
ordentligt intryckta i uttagen på både
förstärkare och komponent. Om du kan
höra båda kanalerna i hörlurarna kanske
högtalaren är felaktigt ansluten till
förstärkaren. Kontrollera anslutningen för
den högtalare som du inte hör något ljud
från.

• Kontrollera att du har anslutit både L- och

R-uttaget till en analog komponent, och
inte bara ett av uttagen, L eller R. Använd
en monaural-stereokabel (medföljer ej).

Vänster och höger ljud är obalanserat
eller omkastat.

• Kontrollera att högtalarna och de olika

komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.

• Justera balansparametrarna genom att

trycka på BALANCE på fjärrkontrollen.

Avsevärt brummande eller störningar
hörs.

• Kontrollera att högtalarna och de olika

komponenterna är ordentligt anslutna.

• Kontrollera att anslutningskablarna inte är

i närheten av en transformator eller motor
och på minst 3 meters avstånd från TV-
apparaten eller ett lysrör.

• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontrollera att du har jordat kontakten U

SIGNAL GND (endast när en skivspelare
är ansluten).

• Kontakterna och uttagen är smutsiga.

Torka av dem med en trasa fuktad i lite
tvättsprit.

Advertising