Ansluta komponenter med de digitala in-/utgångarna, Ansluta komponenter med de digitala in, Utgångarna – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 52

Advertising
background image

8

SE

Ansluta komponenter med de digitala in-/utgångarna

Du kan ansluta en komponent med koaxiala
digitala utgångar till förstärkaren.
Använd en koaxialkabel (medföljer ej) för att
ansluta en komponent till koaxialkontakterna
(DIGITAL 1 till 3).

Koaxialkabel (medföljer ej)

Du kan ansluta en komponent med optiska
digitala utgångar till förstärkaren.
Använd en optisk digitalkabel (medföljer ej)
för att ansluta en komponent till de optiska
uttagen (DIGITAL 4).
När du ansluter via optiska digitalakablar
måste du sätta in kontakterna helt rakt tills de
klickar på plats.

Optisk digitalkabel (medföljer ej)

Obs!

När DIGITAL 1, 2 eller 3 väljs kommer vald
insignal från DIGITAL 4 OUT-uttaget. När
DIGITAL 4 eller analog insignal väljs kommer
ingen signal från DIGITAL 4 OUT-uttaget.

Tips

Alla digitala ljudingångarna är kompatibla med
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och 96 kHz.

Ansluta till COAXIAL-uttaget

Ansluta till OPTICAL-uttaget

MD-däck,
DAT-däck,
Satellitmottagare
(endast IN-uttaget)

Super Audio CD-spelare,
CD-spelare,
DVD-spelare,
DVD-inspelare

Advertising