Panel tylny – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 77

Advertising
background image

11

PL

L

o

kali

z

ac
ja elemen


w i obsłu

ga

Panel tylny

ISPEAKERS

(OFF/A/B/
A+B)

Służy do wybierania
konfiguracji głośników:
OFF, A, B lub A+B.

JINPUT

SELECTOR

Służy do wybierania
źródła odtwarzanego
sygnału.

Nazwa

Funkcja

KVOLUME

Służy do regulacji
poziomu głośności
głośników. Zakres
regulacji wynosi od
–∞ dB do +23 dB.

Nazwa

Funkcja

A Sekcja AUDIO INPUT/OUTPUT

Gniazda
AUDIO IN/
OUT

Służą do
podłączania
odtwarzacza Super
Audio CD,
magnetofonu,
odtwarzacza MD
lub odtwarzacza
DAT itp. (strona 7).

B Sekcja DIGITAL INPUT/OUTPUT

Gniazda
COAXIAL IN

Służą do
podłączania
odtwarzacza DVD,
odtwarzacza Super
Audio CD itp.
Gniazda
COAXIAL
zapewniają lepszą
jakość dźwięku
(strona 8).

Gniazdo
OPTICAL IN/
OUT

L

R

C Sekcja SPEAKERS

Służą do
podłączania
głośników
(strona 4).

D IMPEDANCE SELECTOR

Służy do ustawiania odpowiedniej impedancji,
stosownie do używanych głośników (strona 5).

Advertising