Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 89

Advertising
background image

23

PL

In

fo

rm

acje dodat

k

o

w

e

Elementy zestawu

Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)
Mikrofon kalibracyjny ECM-AC1 (1)
Przewód zasilania (1)
Pilot zdalnego sterowania RM-AAU010 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)

Wygląd i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Advertising