Ställa in impedansen för högtalaren – Sony TA-FA1200ES User Manual

Page 49

Advertising
background image

5

SE

K

o

m

m

a igån

g

Ställa in impedansen för
högtalaren

• Kom ihåg att stänga av strömmen innan du

ändrar IMPEDANCE SELECTOR.

• När du ansluter alla högtalare med en

nominell impedans på 8 ohm ställer du
IMPEDANCE SELECTOR på ”8

Ω”. Om du

ansluter andra högtalartyper, ställ den då på
”4

Ω”.

• När du ansluter högtalare till båda

kontakterna, SPEAKERS A och B, ansluter
du högtalarna med en nominell impedans på
8 ohm eller mer.

– När du ansluter högtalare med en

impedans på 16 ohm eller mer i både ”A”-
och ”B”-konfigurationen:
Ställ in IMPEDANCE SELECTOR till
”8

Ω”.

– För övriga typer av högtalare i andra

konfigurationer:
Ställ in IMPEDANCE SELECTOR till
”4

Ω”.

• Om du inte är säker på vilken impedans dina

högtalare har, läs den bruksanvisning som
medföljde högtalarna. (Den här
informationen finns ofta tryckt på baksidan
av högtalarna.)

* Om du har fler högtalare ska de anslutas till

SPEAKERS B-uttagen. Du kan välja det
högtalarpar du vill använda med knappen
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på frontpanelen
(sidan 11).

SPEAKERS B-uttag*

IMPEDANCE SELECTOR

Högtalare A

(V)

Högtalare A

(H)

Advertising